Uppdaterad:

Informationskällor

Business Swedens nättjänster

Skeppningshandboken I Skeppningshandboken finner du dels uppgifter om allmänna exportregler dels specifik landinformation om bestämmelser för export till cirka 190 länder. Du hittar också information om lämpliga betalningsformer, möjlighet till kreditförsäkringar, finansieringsmöjligheter och inkassorutiner till över 60 länder. (Prenumerationstjänst med registrering)

Livsmedelsguiden Livsmedelsexport regleras ofta av en mängd lagar och bestämmelser. För att lyckas som exportör krävs ett kunnande om dessa regler. Här hittar du information och länkar om huvuddragen i olika länders importreglering av livsmedelsimporten. Här finns även information om bestämmelserna inom EU. (Kostnadsfri, tillgänglig vid registrering)

Frihandelsguiden beskriver utförligt reglerna för frihandeln med många belysande exempel. Varor som exporteras från Sverige kanhelt eller delvis bli befriade från tull vid import till ett stort antal länder som EU har frihandelsavtal med. För att kunna utnyttja tullförmånerna måste du som tillverkare eller exportör vara väl förtrogen med reglerna som gäller för frihandeln. (Prenumerationstjänst med registrering)

E-handelsguiden E-handelsguiden innehåller information om relevanta lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender på runt 20 olika e-handelsmarknader både inom och utanför EU. Guiden är ett verktyg som syftar till att underlätta för svenska företag som vill satsa på gränsöverskridande e-handel och bli framgångsrika globala e-handelsaktörer. (Kostnadsfri, tillgänglig vid registrering)

CSR-guiden Guiden innehåller sex steg till lyckat hållbarhetsarbete och ger grundläggande kunskap om vad hållbart företagande innebär och hur det kan gå till i praktiken. Vi lyfter fram särskilda utmaningar och risker inom de olika områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption samt miljö samt ger tips på förebyggande åtgärder som man bör vidta. (Kostnadsfri, tillgänglig utan registrering)

Övriga informationskällor

Tullverket

Kommerskollegium

Access2Markets

Incoterms® 2020, ICCs internationella regler för tolkning av leveransvillkor, används i köpeavtal världen över för att definiera köparens och säljarens skyldigheter. En referens till Incoterms® 2020 reducerar risken för missförstånd, och i värsta fall, tvister. Denna bok innehåller Incoterms® 2020 i fulltext på svenska och engelska och bör därför täcka de flesta svenska företagens behov.

UCP 600 - ICC:s internationella rembursregler

Landkoder - ISO-koder till länder på Tullverkets hemsida