Uppdaterad:

Transporter och leveransvillkor

Vilket/vilka leveransvillkor ur regelsamlingen Incoterms® ska man välja (EXW, FOB, FCA,CIP, DAP etc) och hur sköter man bäst sina kontakter med transportören/speditören vid sina exportaffärer? Båda frågeställningarna är viktiga att tänka igenom och planera i god tid.

Leveransvillkoret är en viktig del av köpavtalet. Senast vid offertstadiet måste exportör och importör vara överens om hur risker och kostnader ska fördelas vid varans fysiska transport över gränserna. Den helt dominerande regelsamlingen där man finner leveransvillkor är publikationen Incoterms® utgiven av Internationella Handelskammaren, ICC. I den nu gällande senaste upplagan finns 11 leveransvillkor presenterade där kostnads- och ansvarsfördelning mellan säljare och köpare framgår (se under Leveransvillkor nedan).

Själva transporten är en viktig kostnad men är långt ifrån den enda som regleras i leveransvillkoret. Andra kostnader som kan uppstå under varans förflyttning över gränser i internationell handel är terminalkostnader, kostnader för lastning och lossning, dokument, legalisering, tull- och skattekostnader vid importtilfället med mera.

Business Sweden erbjuder ett flertal utbildningar om leveransvillkor och transporter och i denna guide ges en introduktion i ämnena.

Vi har även en kostnadsfri online-utbildning inom leveransvillkor och transporter.