Uppdaterad:

Transporter och leveransvillkor

Vilket/vilka leveransvillkor ur regelsamlingen Incoterms® ska man välja (EXW, FOB, FCA,CIP, DAP etc) och hur sköter man bäst sina kontakter med transportören/speditören vid sina exportaffärer? Båda frågeställningarna är viktiga att tänka igenom och planera i god tid.

Transport

Leveransvillkoret är en viktig del av köpeavtalet. Senast vid offertstadiet måste exportör och importör vara överens om hur risker och kostnader ska fördelas vid varans fysiska transport över gränserna. Den helt dominerande regelsamlingen där man finner leveransvillkor är publikationen Incoterms® utgiven av Internationella Handelskammaren, ICC. I den nu gällande senaste upplagan finns 11 leveransvillkor presenterade där kostnads- och ansvarsfördelning mellan säljare och köpare framgår (se under Leveransvillkor nedan).

Själva transporten är en viktig kostnad men är långt ifrån den enda som regleras i leveransvillkoret. Andra kostnader som kan uppstå under varans förflyttning över gränser i internationell handel är terminalkostnader, kostnader för lastning och lossning, dokument, legalisering, tull- och skattekostnader vid importtillfället med mera.

Några utgångspunkter när du ska sätta upp ditt logistiktupplägg.

Vad behöver du idag?

Välj transportuppläggoch transportör utifrån vad du behöver i nuläget – utvärdera regelbundet.

Gör vad du kan för att undvika transportskador!

Tänk på att packa och märka godset ordentligt. Påfrestningarna är större vid en utrikestransport.

Läs mer i under packning och märkning.

Glöm inte att avtala om ett lämpligt leveransvillkor

Fundera över vilket leveransvillkor som passar din affär:

  • Det är viktigt att välja ett leveransvillkor som passar parterna, godset och transportsättet.

  • Se också till att välja ett villkor som passar villkoren i affären i övrigt.

  • Se till att båda parter är införstådda med vad leveransvillkoret innebär.

  • Vår rekommendation är att inte modifiera leveransvillkoren, detta leder ofta till missförstånd.

  • Tänk på att leveransvillkoret påverkar slutpriset av varan!

Läs mer under Leveransvillkor, Incoterms, m.fl.

Försäkra ditt gods!

Vi rekommenderar en transportförsäkring i de allra flesta fall.

Läs mer under försäkring.

Se till att ha rätt dokument!

Förbered dokumenten i god tid före transporten - det blir ofta dyrt om gods stoppas i hamn eller på flygplats.

Läs mer under Tullar och Dokument.

Business Sweden erbjuder ett flertal utbildningar om leveransvillkor och transporter och i denna guide ges en introduktion i ämnena.

Vi har även en kostnadsfri online-utbildning inom leveransvillkor och transporter.