Uppdaterad:

Frihandelsregler

Känner du till att dina kunder i de länder som EU har frihandelsavtal med kan slippa betala tull när de köper av dig? En förutsättning för det är att du känner till och uppfyller ursprungsreglerna för den aktuella produkten.

Europeiska Unionen (EU) har slutit frihandelsavtal med en rad länder. En vara som anses ha ursprung inom EU kan få tullfrihet eller tullnedsättning i importlandet. En vara anses vara tillräckligt bearbetad ifall den är antingen är helt framställd inom EU eller har genomgått tillräcklig bearbetning enligt ursprungsreglerna i respektive frihandelsavtal.

Business Sweden ordnar regelbundet utbildningar i frihandelsregler men kan även anordna utbildningar om frihandelsreglerna anpassad för just ditt företag. Vi har även en kostnadsfri online-utbildning inom frihandel.

Vad är ett frihandelsavtal?Ett frihandelsavtal är ett avtal mellan minst två olika länder eller tullunioner i vilket parterna kommer överens om att sinsemellan minska handelshinder och avveckla tullar på varor som har ursprung hos den andra parten. EU:s frihandelsavtal kan utgöra en viktig konkurrensfördel för svenska företag i relation till företag från länder som inte har avtal med en specifik marknad. EU har slutit frihandelsavtal med ett 60-tal länder genom nästan 40 olika avtal.

Nivån av tullfrihet i frihandelsavtalen varierar mellan partnerland och varuslag. Vanligtvis är i princip samtliga industrivaror (tulltaxans kapitel 25-97) tullfria men jordbruksvaror (kapitel 1-24) är oftast mer känsliga och blir inte helt tullfria utan där varierar förmånerna mycket beroende på produkt och land.

Vilka är EU:s frihandelsavtal? EU har slutit frihandelsavtal med följande länder: Albanien, Algeriet, Andorra, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Cariforum-staterna*, Ceuta och Melilla, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypten, Elfenbenskusten, El Salvador, Fiji, Färöarna, Georgien, Guatemala, Honduras, Island, Israel, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Lesotho, Libanon, Liechtenstein, Makedonien, Marocko, Mexiko, Moldavien, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Norge, Panama, Papua Nya Guinea, Peru, Salomonöarna, Samoa, Schweiz, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Swaziland, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Vietnam, Västbanken/Gaza samt Östra och södra Afrika (ESA-staterna: Madagaskar, Mauritius, Seychellerna, Komorerna och Zimbabwe)).

*Cariforum-staterna: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Jamaica, S:t Kitts och Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent och Grenadinerna, Surinam samt Trinidad och Tobago.

Vad är en ursprungsvara? Varans ursprung är avgörande för om den kan få tullbefrielse. För att dra nytta av de förmåner (t.ex. tullavveckling eller tullnedsättning) som frihandelsavtalen innebär måste varorna ha ursprung inom EU. För att en vara ska anses ha ursprung måste den antingen vara helt framställd inom EU eller genomgått tillräckligt bearbetning eller behandling inom EU. Hur pass mycket en vara ska vara bearbetat för att anses uppfylla ursprungsreglerna fastställs av ursprungsregler som finns i varje frihandelsavtal. Tillverkare och exportörer ansvarar själva för att ursprungsreglerna är uppfyllda.

För företag som säljer varor inom EU kan det bli aktuellt att intyga att ursprungsreglerna i de olika frihandelsavtalen uppfylls trots att företaget enbart säljer inom EU. Kunden kan nämligen be sin leverantör om en leverantörsdeklaration för att denne i sin tur vill exportera produkterna till ett land som EU har frihandelsavtal med.

Uttömmande beskrivning av reglerna för frihandeln finns i Frihandelsguiden.