Uppdaterad:

Produktanpassning

Ska du börja sälja din produkt till en ny marknad? En viktig förutsättning för att du ska lyckas med din produkt på en ny marknad är att produkten är konkurrenskraftig och säker att använda. Oavsett om du ska sälja din produkt inom EU eller utanför EU så kommer du stöta på olika krav som du måste ta hänsyn till innan du kan börja sälja din produkt på den nya marknaden. Produkterna behöver ofta anpassas efter kundens önskemål, uppfylla tvingande regler eller anpassas till standarder etc.

Produktanpassning1

Produktkrav finns i grunden till för att skydda människors hälsa och miljön. Varje land har sina traditioner vad gäller omfattningen av regleringar, krav på provningar, godkännanden etc. Dessa kan vara både obligatoriska eller vara mer eller mindre frivilliga.

Vid export till olika länder kan man därför behöva tillverka olika produktvarianter, vilket kan innebära avbrott i produktionen för att ställa om för respektive utformning. Det kan även innebära förseningar i lansering och bli mycket dyrare än man trott. Därför är det viktigt att i god tid ta reda på vad som gäller för den specifika produkten innan man bestämmer sig för
en ny marknad. I vissa fall kanske det inte är lönsamt att börja sälja till en specifik marknad då en anpassning till denna skulle innebära för stora kostnader.

Viktigt att tänka på när du ska anpassa produkten till ny marknad

Var ute i god tid för att undvika negativa konsekvenser

Se till att du undersöker produktkraven i god tid.
Om produkten inte anpassas till gällande krav kan det bl.a. leda till följande konsekvenser:

 • Införselproblem – varorna kan fastna i tullen om de inte är märkta på rätt sätt eller har rätt intyg.

 • Marknadstillträde – uppfyller inte produkten de legala kraven så kan de åläggas försäljningsförbud och behöva återkallas.

 • Skador och skadeståndsansvar – i värsta fall kan produkten orsaka skada om
  den inte är anpassad till den nya marknaden vilket kan leda till återkallande av produkt och skadeståndsansvar.

 • Badwill – undermåliga produkter kan det skapa badwill för företaget.

 • Missnöjda kunder – anpassas inte produkten till kundernas önskemål gällande t.ex. miljöcertifieringar kan det bli svårt att lyckas rent konkurrensmässigt.

Undersök de legala produktkraven

För att det inte ska bli problem redan vid införseln till en ny marknad är det viktigt att produkten uppfyller de legala kraven. De legala kraven kan avse bl.a:

 • Produktsäkerhet och produktansvar

 • Märkningskrav

 • Dokumentation/intyg/tillstånd

 • Certifieringar/standarder

 • Förpackningsregler

 • Producentansvar och återvinningsregler

Se under avsnitten ”Produktkrav inom EU” respektive ”Produktkrav utanför EU” för mer information om legala kraven för er produkt.

Undersök om det finns branschpraxis eller standarder som ni bör ta hänsyn till

Standarder främjar handel över gränserna och underlättar för företag att exportera. De skapar enhetliga riktlinjer, enklare rutiner, billigare flöden, höjd kvalitet och förenar branscher över landsgränser.

Undersök hur det ser ut i din bransch på den nya marknaden, är det någon branschpraxis eller nationella eller internationella standarder som är mer eller mindre ett tvingande krav från kunderna eller andra intressenter på marknaden.

Lär känna målgruppen

Vilken är din målgrupp, undersök om kunderna på den nya marknaden har särskilda önskemål gällande din produkt? Det kan gälla utformning av produkt och förpackning, frivilliga miljöcertifieringar eller andra hållbarhetsaspekter som är kopplade till produkten.

Ha rätt försäkringsskydd

Förutom att analysera och jämföra kraven på marknaden med de egenskaper produkten redan har bör ni även se över produktansvar och försäkringsskydd. Ha dialog med försäkringsgivaren och se till så att er försäkring täcker den nya marknaden.

Se under avsnitten ”Produktkrav inom EU” respektive ”Produktkrav utanför EU” för mer information om var du hittar kraven för din produkt.

Regelverk och kundpreferenser kan ändras snabbt, håll er därför fortlöpande uppdaterade om ändringar på marknaden!