Uppdaterad:

Utlandsbetalningar

Hur ska ditt företag gå tillväga för att få betalt på önskat sätt och vid önskad tidpunkt? En försenad betalning eller än värre, en utebliven betalning kan bli en dyr historia! I Exportguiden finner du information om lämpliga betalningsformer t ex remburs och EKN-garanti. Du finner också information om bankgarantier, factoring, dröjsmålsränta och rättsliga åtgärder.

En försenad betalning, eller än värre en utebliven betalning kan bli en dyr historia. I dessa tider är det extra viktigt att inget hakar upp sig i onödan. Här är några praktiska tips att tänka på:

Det bästa sättet att begränsa ditt eget risktagande i samband med exportförsäljning och undvika onödiga kreditförluster, är att ha rutiner för kreditkontroll och alltid veta vem du gör affärer med.

Välj betalningsvillkor utifrån aktuell risk t ex kundens kreditvärdighet, land, beloppets storlek och typ av vara.

Att kunna ge din kund en kredit kan vara ett kraftfullt säljargument. Då kan det vara extra viktigt att använda sig av en säker betalningsform t ex remburs, betalningsgaranti från bank, EKN-garanti, garanti från privat kreditförsäkringsbolag eller factoring.

Ta hänsyn till eventuella kostnader för finansiering och risktäckning redan i offerten.

Agera snabbt vid utebliven betalning.

För mer landspecifik information se Business Swedens Skeppningshandbok. Skeppningshandboken är en vägledning i vad som är brukligt i varje land vad avser betalningsformer, garantier, rättsliga åtgärder med mera.

Business Sweden erbjuder ett flertal utbildningar om exportregler. Bland annat kan ni få en djupgående genomgång av betalningar i internationella affärer i utbildningarna Leveransvillkor & Utlandsbetalningar och Export i praktiken för säljare.

Vi har även en kostnadsfri online-utbildning inom betalningar.