Uppdaterad:

Utlandsbetalningar

Hur ska ditt företag gå tillväga för att få betalt på önskat sätt och vid önskad tidpunkt? En försenad betalning eller än värre, en utebliven betalning kan bli mycket dyrbar! I Exportguiden finner du övergripande information om lämpliga betalningsformer t ex remburs och EKN-garanti. Du finner också information om bankgarantier, factoring, dröjsmålsränta och rättsliga åtgärder.

Rätt betalningslösning minimerar risken att inte få betalt. Vid all försäljning bör företaget ha en rutin för kreditkontroll. Innan leverans sker till nya okända kunder bör alltid deras kreditvärdighet liksom deras bakgrund kontrolleras.

Dessutom visar erfarenheten att den övervägande delen av alla kreditförluster görs på befintliga kunder. Av denna anledning bör även dessa bevakas och kontrolleras med jämna mellanrum. Tillgänglig information varierar dock kraftigt från land till land. Tyvärr kan informationen vara gammal och graden av tillförlitlighet därmed variera.

Val av betalningsform avgörs av faktorer som vad det är för kund, ny eller välkänd, kundens kreditvärdighet, land, beloppets storlek, tidsperiod, varans beskaffenhet, åtaganden och eventuellt finansieringsbehov.

Tänk på att betalningsvillkoret kan vara ett kraftigt säljverktyg!

För mer landspecifik information se Business Swedens Skeppningshandbok. Skeppningshandboken är en vägledning i vad som är brukligt i varje land vad avser betalningsformer, garantier, rättsliga åtgärder med mera.

Vi har även en kostnadsfri online-utbildning inom betalningar.

Business Sweden arrangerar även många utbildningar i exportregler. Bland annat kan man få en djupgående genomgång av betalningar i internationella affärer i utbildningarna Leveransvillkor & Utlandsbetalningar, Export i praktiken för säljare och Förbättra din Export.