Uppdaterad:

Finansiering av internationella affärer

Behöver ditt företag hjälp med att hitta finansieringslösningar för era exportaffärer? Kanske du som exportör själv behöver finansiering. Eller så är det ett krav från din utländska kund att få en kredit. Att kunna hjälpa sin kund med en finansieringslösning är ett viktigt säljargument. I Exportguiden finner du exempel på lösningar från Almi, EKN, bank och SEK m fl.

Exportoffert

I Exportguiden finner du information om olika finansieringsupplägg beroende på var i affärsprocessen du befinner dig. Behöver du finansiera en förstudie? Behöver du tillgång till rörelsekapital eller säkerheter för att kunna ställa ut kontraktsgarantier? Vill din kund ha en kredit?  Handlar det om leverantörskrediter eller köparkrediter? I Exportguiden får du information om allt detta.

Fyra råd kring exportfinansiering

Tänk på att finansiering är ett viktigt säljargument

Oavsett om det gäller export av varor, tjänster, eller vid en etablering eller investering i utlandet kan finansieringen vara avgörande för att kunna genomföra affären. Det kan vara det svenska företaget som själv behöver finansiering för t ex en förstudie eller investeringar i produktion. Eller så är det kanske ett krav från din utländska motpart att få hjälp att hitta en finansieringslösning. Finansiering är ett viktigt säljargument och kan innebära en stor konkurrensfördel.

Svernska statliga aktörer erbjuder goda möjlighet till att finansiera exportaffärer - utnyttja det!

Att kunna erbjuda en bra finansieringslösning är ofta helt avgörande för att en affär ska gå i lås och det kan därför vara ett mycket viktigt säljargument.

De svenska organisationerna som kan erbjuda finansiering vid exportfinansiering är framförallt Almi, EKN och SEK. Oftast kan svenska företag, genom dessa aktörer, erbjuda en mer förmånlig finansieringslösning än som går att finna i köparlandet.

Läs mer om vad de gör och hur de kompletterar varandra här.

Fundera på vilken part och när i affären, som finansiering behövs

Det finns ett stort antal finansieringslösningar tillgängliga för både säljare och köpare, och som kan finansiera olika stadier i internationaliseringen.

Behöver du som exportör finansiering för att kunna genomföra affären?

  • Kortfristiga rörelsekrediter?

  • Säkerheter för att ställa ut kontraktsgarantier?

  • Finansiering av förstudier?

  • Längre investeringskrediter?

Behöver din kund hjälp med en finansieringslösning?

  • Korta leverantörskrediter?

  • Långa köparkrediter?

Förbered olika finansieringslösningar i god tid inför en förhandling
  • Genom att sätta dig in i olika finansieringslösningar på ett tidigt stadium så kan du redan i inledande diskussioner med din motpart föreslå intressanta finansieringsupplägg.

  • Ta gärna kontakt med till exempel Almi, EKN, SEK och naturligtvis med bankerna i god tid så du vet om dina förslag till finansieringsupplägg är genomförbara.

  • Tänk på att kombinera rätt betalningslösningar med finansieringsupplägg. Exempelvis remburs eller en EKN-garanti kan underlätta en finansiering.

Tips för att få tillgång till finansiering i samband med exportaffärer under coronakrisen

Ta reda på reda på vilka stöd som finns att få!

Ta kontakt på ett tidigt stadium med din bank, Almi, EKN eller SEK för att undersöka om din affär kan få extra stöd. Svenska staten har kommit med krispaket som innebär att EKN, Almi och SEK fått utökade möjligheter att lämna krediter och kreditgarantier.


Är du SME-bolag - vänd dig till Almi

Vänd dig till Almi om du är ett SME-företag. Almi erbjuder företagslån, mikrolån, tillväxtlån, innovationslån och exportlån. Bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov till följd av coronavirusets spridning, kan ansöka om Almis brygglån.

Vill du säkra risken att inte få betalt - vänd dig till EKN

Vänd dig till EKN om du vill försäkra dig som exportföretag mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Under coronakrisen ger EU tillfälligt EKN möjligheten att även försäkra korta risker i affärer inom EU och till höginkomstländer.

Omsätter ditt företag mer än 200 miljoner - vänd dig till SEK

Vänd dig till SEK om du är ett exportföretag med årsomsättning på minst 200 miljoner kronor. SEK finansierar exportföretag och deras internationella kunder som köper svenska varor och tjänster. SEK erbjuder t ex enkla exportlånet, exportkrediter och fakturaköp.

Du finner också viss information om finansiering i Skeppningshandboken som är en prenumerationstjänst.

Business Sweden erbjuder ett flertal utbildningar om exportregler. Bland annat kan ni få en genomgång av finansiering vid internationella affärer i utbildningarna Leveransvillkor &
Utlandsbetalningar och Export i praktiken för säljare.