Uppdaterad:

Finansiering av internationella affärer

Behöver ditt företag hjälp med att hitta finansieringslösningar för era exportaffärer? Kanske du som exportör själv behöver finansiering. Eller så är det ett krav från din utländska kund att få en kredit. Att kunna hjälpa sin kund med en finansieringslösning är ett viktigt säljargument. I Exportguiden finner du exempel på lösningar från Almi, EKN, bank, SEK och Swedfund m fl.

Diagram2.png

Oavsett om det gäller export av varor eller tjänster eller vid etablering eller investering i utlandet kan finansieringen vara avgörande för att kunna genomföra affären. Det kan vara det svenska företaget som själv behöver finansiering för t ex en förstudie eller investeringar i produktion. Eller så är det kanske ett krav från din utländska motpart att få hjälp att hitta en finansieringslösning. Finansiering är ett viktigt säljargument och kan innebära en stor konkurrensfördel.

I Exportguiden finner du information om olika finansieringsupplägg beroende på var i affärsprocessen du befinner dig. Behöver du finansiera en förstudie? Behöver du tillgång till rörelsekapital eller säkerheter för att kunna ställa ut kontraktsgarantier? Vill din kund ha en exportkredit?  Handlar det om leverantörskrediter eller köparkrediter? I Exportguiden får du information om allt detta.

Genom att sätta dig in i olika finansieringslösningar på ett tidigt stadium så kan du redan i inledande diskussioner med din motpart föreslå intressanta finansieringsupplägg. Ta gärna kontakt med till exempel Almi, EKN, SEK, Swedfund och naturligtvis med bankerna. Tänk på att vissa betalningslösningar exempelvis remburs eller en EKN-garanti kan underlätta en finansiering.

För en mer djupgående information om finansiering vid internationella affärer har Business Sweden utarbetat en särskild nättjänst Finansieringsguiden. Du finner också viss information om finansiering i Skeppningshandboken som är en prenumerationstjänst.

Business Sweden arrangerar även många utbildningar i exportregler. Bland annat kan man få en genomgång av finansiering vid internationella affärer i utbildningarna Förbättra din Export, Export i praktiken för säljare och Leveransvillkor och utlandsbetalningar