Uppdaterad:

Tullar och Dokument

I detta avsnittet får du grundläggande information om vad som gäller när du handlar med länder inom EU eller exporterar till länder utanför EU.

Tullar

Handeln mellan EU-länderna är fri från tullar och kvantitativa restriktioner. EU har en gemensam yttre handelspolitik gentemot omvärlden. Länder utanför EU:s tullområde kallas för tredje land.

Export och utförsel är olika saker. Export är när man för ut varor eller tjänster till tredje land, utförsel sker är när det sker till ett annat EU-land.

Det är olika regler för dokumentkrav, tullar och avgifter beroende på om man handlar inom EU eller med tredje land. Därför är detta avsnitt uppdelat därefter.

Vi har även en online introduktion inom området tullar och tulldokument klicka här.

Business Sweden arrangerar flera utbildningar med fokus på dokumenthantering och tullar vid export: Exportdokument och Förbered din Export.