Uppdaterad:

Exportguiden

Behöver du vägledning och information om hur du på bästa sätt kan förbereda din export? Exportguiden är en kostnadsfri digital guide som går igenom de moment som rör den praktiska hanteringen av export. Här kan du få grundläggande information om t.ex. exportofferter, finansieringslösningar, produktkrav, dokumenthantering, tullar och moms samt transport, leveransvillkor och utlandsbetalningar.

Inför en ny exportsatsning finns det många frågeställningar man bör sätta sig in i. Exempelvis är det viktigt att i god tid förbereda exporten för att få en smidig och effektiv hantering. I Exportguiden hittar du information om områden som exportören oftast behöver hantera och ta hänsyn till inför en export, såsom hur man kan förbereda exportofferten, hitta lämpliga finansieringslösningar och hur man går tillväga för att hitta regelverk för eventuell produktanpassning på den nya marknaden. Här kan man hitta verktyg och databaser där man på egen hand kan ta reda på export- och importformaliteter som dokumentkrav, tullar och moms/införselavgifter samt råd kring vad man ska tänka på vid den fysiska transporten av varor över gränser med fokus på leveransvillkoren. Även nyttig information kring hur man säkrar utlandsbetalningar går att finna här samt mallar till vanliga exportdokument. I vänsterspalten kan man klicka sig in på den eller de områden man önskar veta mer om.

Om du har förberett de 5 exporttekniska stegen i exportprocessen enligt bilden nedan har du kommit en god bit på vägen för att så långt som möjligt säkra både en trygg och framgångsrik exportprocess.

Exportprocessen

Förbättra din Export - utbildningen för dig som vill lära dig mer om export

Som ett komplement till denna grundläggande digitala guide arrangerar Business Sweden regelbundet olika utbildningar om export i praktiken, bl.a. utbildningen: Förbättra din Export. I utbildningen ger flera av Business Swedens experter en pedagogisk vägledning i de exporttekniska momenten och lyfter viktiga frågeställningar exportören bör förbereda i god tid för att bli framgångsrik med sin export. Under utbildningen presenteras även nyttiga verktyg och databaser som man som exportör har stor nytta av i sitt fortsatta expansionsarbete. Läs mer om alla våra utbildningar i exportregler här.

Vi har även kostnadsfria online-utbildningar flera olika områden som du hittar här.

Procedurer och regelverk i internationell handel är i ständig förändring. Business Swedens egna experter uppdaterar därför innehållet i guiden kontinuerligt.