Uppdaterad:

Blanketter och formulär

ATA-carnet 

På följande länk finns uppgifter från handelskammare där man kan beställa blankett för: ATA-carnet.

Declaration of Conformity

Det finns många varianter på hur ett sådan intyg kan skrivas och ett förslag som kan fyllas i på nätet bifogas nedan. Det finns även en internationell standard ISO/IEC 17050:2005 som heter "Leverantörsförsäkran om överensstämmelse" och kan köpas hos SIS.

Exempel på mall för Declaration of Conformity.

Exportdeklaration

Här finns en länk för information om att deklararera för export: Export.

Enhetsdokumentet (ED)

Kan användas som exportdeklaration som reservrutin om Tullverkets datasystem är ur funktion. Gå in på följande länk för vidare information: Enhetsdokumentet (ED) och Anvisningar för ifyllande av enhetsdokumentet vid export - standardförfarande.

Faktura (Invoice)

Mall för Faktura (Invoice).

Free Sales Certificate

Exempel på Free Sales Certificate.

Kommersiell varulista

På följande länk nedan hittar du en mall på: Kommersiell varulista.

Långleverantörsdeklarationer (Long-term supplier's declaration)

På följande sida hittar du våran långtidsleverantörsdeklarationsmall: Långtidsleverantörsdeklaration

Proformafaktura (Eng. Proforma Invoice)

Mall för proformafaktura.

Single Administrative Document (SAD)

(Detsamma som Enhetsdokumentet ED, se ovan.)

Business Sweden anordnar regelbundet utbildningar om bland annat effektiv och korrekt hantering av exportdokument. Läs mer om Business Swedens olika utbildningar och kurser på vår webbsida.