Uppdaterad:

Frihandelsguiden

Prenumerera för full tillgång till Frihandelsguiden.

Logga in Prenumerera

EU har frihandelsavtal med ett flertal länder. Vid export till dessa finns det flera förmåner som ditt företag kan utnyttja. Ett exempel är befrielse från tull – helt eller delvis – i importlandet. Vår Frihandelsguide innehåller all den information du behöver för att ta del av dessa förmåner.

Står ditt företag inför en internationell expansion? Eller är ni redan verksamma på flera utländska marknader? Då är det viktigt att ni kontinuerligt uppdaterar era kunskaper i de exporttekniska frågor som handlar om till exempel importregleringar, tullförhållanden och vilka dokument som krävs.

onödiga-misstag-frihandel.png

Guiden som navigerar dig rätt

Ett villkor för att få tullbefrielse är att din vara är en ursprungsvara. Varan måste ha sitt ursprung i EU (eller vissa andra länder) och ursprunget ska styrkas med ursprungsintyg eller leverantörsdeklaration. I Frihandelsguiden hittar du:

 • NYTT Ett sök- och filtreringsverktyg i ursprungsregler - Rule of Origin Tool (RoOT) - där det går enkelt går att hitta tillämplig ursprungsregel baserat på HS-nummer

  • I RoOT finns ursprungsreglerna i alla EU:s frihandelsavtal samlade.

  • I produktregelregistret går det att söka på en produktspecifik ursprungsregel genom att slå in HS-nummer, verktyget söker igenom relevanta avtal och visar tillämplig regel. Det går att välja mellan att hitta ursprungsregeln i ett, flera eller alla avtal samtidigt.

  • I artikelregistret går det att söka på de generella reglerna i frihandelsavtalen och enkelt jämföra reglerna med varandra. Exempelvis går det att undersöka kraven för ”helt framställda produkter” eller ”faktura-/ursprungsdeklarationens lydelse” mellan olika avtal.

 • Fullständig beskrivning av ursprungsreglerna med basfakta om de olika avtalen tillsammans med bearbetningsreglerna

 • Många pedagogiska exempel på hur en varas ursprungsstatus räknas fram

 • Utförlig information om de olika ursprungsintyg som används för att erhålla förmånerna: varucertifikat EUR.1 och EUR-MED, fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration

 • Instruktioner om hur en leverantörsdeklaration ska utformas och hanteras

 • Förklaring av begreppet kumulation av ursprung

Informationen uppdateras kontinuerligt och priset för en helårsprenumeration är 3 000 kronor exkl. moms.

”Informationen i Frihandelsguiden är pedagogisk, uppdaterad och relevant. Vi på Valmet använder oss dagligen av guiden och den påverkar i stor utsträckning våra beslut på exportområdet.”

Helena Kohlström Ziegel, Head of Customs Logistics Valmet AB

Leverantörsdeklaration 

När du exporterar vidare till ett land utanför EU där det finns ett frihandelsavtal, vill varumottagaren ha en leverantörsdeklaration. Med den som underlag kan de ursprungsintyg som krävs utfärdas, vilket innebär att tullförmånerna enligt frihandelsavtalet kan utnyttjas. Leverantörsdeklarationen är också nödvändig för material som används vid tillverkningen av en ny produkt. Så även om du är en leverantör av material eller varor till andra företag i Sverige eller inom EU, kan det vara nödvändigt att känna till ursprungsreglerna.

Ladda ner kostnadsfritt

 • En guide för hur du som exportör hanterar ursprung går att hitta här

 • Vår mall för långtidsleverantörsdeklaration

 • En guide för hur du hanterar förfrågan om leverantörsdeklaration

 • EU-kommissionens dokument om tillämpning av leverantörsdeklaration finns här

 • Vår mall för leverantörsdeklaration för icke-preferentiellt ursprung

 • EU-kommissionens vägledningsdokument om ursprung

 • NYTT - onlineutbildning i frihandelsregler

 • NYTT - guide för avtalet med Singapore

Brexit

Det finns ännu inget avtal mellan EU och Storbritannien om vad Brexit kommer att innebära för EU:s frihandelsavtal och för varor med ursprung EU som är beroende av material från Storbritannien. EU-kommissionen har publicerat ett meddelande till importörer om Brexits eventuella betydelse för EU:s frihandelsavtal och varor med ursprung EU. Läs meddelandet här. Business Sweden kommer att publicera information om hur frihandelsavtalen påverkas av Brexit så snart det finns.

Hyr experthjälp

Ifall du tycker att det är krångligt med ursprungsregler och skulle vilja ha hjälp med att tolka reglerna som gäller för dina produkter så kan du hyra en ursprungsexpert. Ursprungsexperten hjälper dig med att bedöma vilken regel som gäller för dina produkter och ger dig verktyg för hur du ska kunna skapa rutiner för ursprungshanteringen samt för att kunna upprätta en ursprungsregelkalkyl. Läs mer om erbjudanden här.

Frågor?
Kontakta gärna Anna Folkesson eller Mats Söderström för mer information om Frihandelsguiden och Leverantörsdeklaration. Vänligen se kontaktinfo till vänster.

Registrera dig på guiden
För att registrera dig på guiden måste du vara inloggad. Logga in eller Registrera ett konto