Uppdaterad:

Frihandelsguiden

Prenumerera för full tillgång till Frihandelsguiden.

Logga in Prenumerera

EU har frihandelsavtal med ett flertal länder. När du exporterar till de länderna finns förmåner som ditt företag kan utnyttja, ett exempel är nedsättning av tull i importlandet. Vår Frihandelsguide innehåller all information du behöver för att ta del av förmånerna, undvika onödiga misstag och förenkla din hantering.

onödiga-misstag-frihandel.png

Nyhet/New:
En onlineversion av leverantörsdeklartionen. Läs mer och hitta länken till onlineversionen under rubriken "leverantörsdeklaration" nedan/ A online version of the long term suppliers declaration. Learn more and find the link to the form under the heading "suppliers declaration" below.

Hyr experthjälp

Tycker du att det är svårt med ursprung? Är du osäker på om du gör rätt eller vill du öka din konkurrenskraft genom att erbjuda korrekt utfärdade ursprungsintyg och leverantörsdeklarationer? Hyr då en ursprungsexpert från Business Sweden!

Genom att hyra en ursprungsexpert hjälper vi dig med just dina frågor. Ursprungsexperten hjälper dig med att beräkna ursprung och att göra kalkyler så att du kan bevisa att du använder frihandelsavtalen rätt. Våra experter har lång erfarenhet från arbete inom tull och ursprung.

En dag med en ursprungsexpert kostar 21 000:- exkl. moms och eventuella resekostnader och övernattningstillägg. Tjänsten utför vi antingen på distans eller i era lokaler.

Kontakta exportregler@business-sweden.se för mer information om tjänsten.

Guiden som navigerar dig rätt

Din produkt måste var en ursprungsvara för att du ska få nedsatt tull. Varan måste ha sitt ursprung i EU (eller vissa andra länder) och ursprunget ska styrkas med ursprungsintyg eller leverantörsdeklaration. I Frihandelsguiden hittar du:

 • Ett sök- och filtreringsverktyg i ursprungsregler - Rule of Origin Tool (RoOT) - där det går enkelt går att hitta tillämplig ursprungsregel baserat på HS-nummer
  - I RoOT finns ursprungsreglerna för EU:s alla frihandelsavtal samlade.
  - I produktregelregistret söker du på en produktspecifik ursprungsregel genom att slå in HS-nummer. Verktyget söker igenom alla avtal och visar din regel. Det går att välja mellan att hitta ursprungsregeln i ett eller flera avtal samtidigt.
  -I artikelregistret söker du enkelt på generella reglerna i frihandelsavtalen och jämför de enkelt. Exempelvis går det att undersöka kraven för ”helt framställda produkter” eller ”faktura-/ursprungsdeklarationens lydelse” mellan avtalen.

 • Fullständig beskrivning av ursprungsreglerna med basfakta om avtalen tillsammans med bearbetningsreglerna.

 • Många pedagogiska exempel på hur du räknar fram en produkts ursprungsstatus.

 • Utförlig information om ursprungsintygen som används för att få förmåner: varucertifikat EUR.1 och EUR-MED, fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration.

 • Instruktioner om hur en leverantörsdeklaration ser ut och hur du hanterar den.

 • Förklaring av begreppet kumulation av ursprung.

Leverantörsdeklaration / Suppliers Declaration

All information is presented in both Swedish and English.

Vår onlineversion av långtidsleverantörsdeklarationen minimerar risken för att göra fel och underlättar hanteringen för båda parterna. Än så länge är den bara tillgänglig på engelska. Följ de tre enkla stegen (instruktionerna finns också i länken nedan):

 1. Fyll i formuläret i länken.

 2. Inne i formuläret laddar du ned det ifyllda formuläret, nedladdningsknapp finns i länken.

 3. Inne i forumuläret öppnar du e-postmallen, mallen hittar du längst ner i länken. Bifoga den nedladdade långtidsleverantörsdeklarationen. Lägg till mottagarens e-post och din e-postsignatur och skicka.

Man kan som leverantör göra ett skriftligt åtagande till kunden att man tar det fullständiga ansvaret för varje leverantörsdeklaration som om den hade undertecknats med en handskriven signatur. Det framgår i kommissionens guidelines till leverantörsdeklarationen i punkt 3.3.3. Med hänvisning till det har vi skapat vår online version av långtidsleverantörsdeklarationen.

Our online version of the long-term supplier declaration minimizes the risk of making mistakes and facilitates the administration for both parties. Follow the three simple steps (instructions are also in the link below):

 1. Fill in the form in the link.

 2. In the form you download the completed long term suppliers declaration, download button is the link.

 3. In the form, you open the e-mail template that you'll find in the link. Attach the downloaded long-term supplier declaration. Add the recipient's email and your email signature. Send the e-mail.

As a supplier, you can make a written undertaking to the customer that you take full responsibility for each supplier's declaration that identifies you as if it had been signed with a handwritten signature. This is stated in the Commission's guidelines for the supplier's declaration in section 3.3.3. With reference to this, we have created our online version of the long-term supplier declaration.

Leverantörsdeklarationer används bara mellan företag inom EU. Er kund kan begära en leverantörsdeklaration om de exporterar produkten de köpt till ett land som EU har frihandelsavtal med. Det gäller oavsett om produkten exporteras vidare i bearbetad eller obearbetad form. Med underlaget kan er kund utfärda ursprungsintyg för att använda frihandsavtalet. Om de använder frihandelsavtalet kan produkten importeras med nedsatt tullsats.

Supplier declarations are only used between companies within the EU. Your customer can request a supplier declaration if they export the product they bought from you to a country with which the EU has a free trade agreement. With the documentation, your customer can issue a certificate of origin to use the free trade agreement. If they use the free trade agreement, the product can be imported at a reduced duty rate in the importing country.

Använd vår mall för långtidsleverantörsdeklaration om ni vill ha det på papper (ifyllnadsstödet i mallen funkar bäst i Chrome och Explorer). Vi rekommenderar att ni använder vår onlineversion.

You can also use our Templet for the long term suppliers declaration (Fill-in template support works best in Chrome and Explorer).

Ladda ner kostnadsfritt

Nya PEM-regler

Nya PEM-regler

Från 1 september 2021 gäller nya ursprungsregler för PEM. I ett första steg tillämpas de nya reglerna mellan EU, Schweiz, Norge, Island, Färöarna, Jordanien, Albanien, Georgien, Palestina, Nordmakedonien (från 9 september), Moldavien (från 16 november), Serbien (från 6 december)och Montenegro (2 februari 2022). I ett senare skede ska även följande länder börja tillämpa de nya reglerna; Bosnien och Hercegovina, Ukraina, Libanon, Turkiet och Egypten. Kosovo ansluter till de nya reglerna 15 oktober 2022.

Observera att de tidigare PEM-reglerna kommer tillämpas parallellt med de nya. Det innebär att företaget kan välja vilka reglera de vill tillämpa. EU-kommissionen har släppt guidelines för hur de ska tillämpas. Texten till den reviderade konventionen finns i bilagan till rådets beslut som godkände den reviderade texten till PEM-konventionen.

Vad innebär de nya reglerna i praktiken?

De nya reglerna innehåller en del förändringar. De viktigaste att ha koll på som företagare är främst:

 • Toleransregeln höjs från 10 till 15 procent.      

 • EUR-MED-certifikatet finns inte med i de nya reglerna. Vid kumulation ska istället ”cumulation applied with…” framgå på ursprungsbeviset.  

 • Giltighetstiden för ursprungsintyg blir 10 istället för 4 månader.      

 • Direkttransportregeln har ersatts av ett förbud mot ändringar.      

 • När företag använder ursprungsreglerna i det nya avtalet ska texten ”according to the transitional rules of origin” läggas till på ursprungsdeklarationen.     

 • Ursprungsspecifika reglerna har förenklats för nästan alla produkter. Det innebär bland annat att man i de nya reglerna tillåter högre andel icke-ursprungsgods i produktionen. Ni som företag kan alltså ha möjlighet att uppfylla ursprungsregeln enligt de nya reglerna om ni inte gjorde det tidigare.

Bakgrund

PEM-konventionen innebär att ett företag kan importera varor utan tullfritt eller med nedsatt tull. Under många år har det pågått förhandlingar om en förenkling av reglerna. Dock har parterna inte kunnat enas kring ett förslag. Därför införs nu reglerna parallellt. Fler länder kommer ansluta sig till de nya reglerna längre fram i tiden.Informationen i guiden uppdateras kontinuerligt och priset för en helårsprenumeration är
3 500 kronor exkl. moms.

Registrera dig på guiden
För att registrera dig på guiden måste du vara inloggad. Logga in eller Registrera ett konto.