Uppdaterad:

Frihandelsguiden

Prenumerera för full tillgång till Frihandelsguiden.

Logga in Prenumerera

EU har frihandelsavtal med ett flertal länder. När du exporterar till de länderna finns förmåner som ditt företag kan utnyttja. Ett exempel är nedsättning av tull i importlandet. Vår Frihandelsguide innehåller all information du behöver för att ta del av förmånerna och för att undvika onödiga misstag.

onödiga-misstag-frihandel.png

Guiden som navigerar dig rätt

Din produkt måste var en ursprungsvara för att du ska få nedsatt tull. Varan måste ha sitt ursprung i EU (eller vissa andra länder) och ursprunget ska styrkas med ursprungsintyg eller leverantörsdeklaration. I Frihandelsguiden hittar du:

 • Ett sök- och filtreringsverktyg i ursprungsregler - Rule of Origin Tool (RoOT) - där det går enkelt går att hitta tillämplig ursprungsregel baserat på HS-nummer
  - I RoOT finns ursprungsreglerna för EU:s alla frihandelsavtal samlade.
  - I produktregelregistret söker du på en produktspecifik ursprungsregel genom att slå in HS-nummer, verktyget söker igenom alla avtal och visar din regel. Det går att välja mellan att hitta ursprungsregeln i ett, flera eller alla avtal samtidigt.
  -I artikelregistret går det att söka på generella reglerna i frihandelsavtalen och enkelt jämföra de. Exempelvis går det att undersöka kraven för ”helt framställda produkter” eller ”faktura-/ursprungsdeklarationens lydelse” mellan avtalen.

 • Fullständig beskrivning av ursprungsreglerna med basfakta om avtalen tillsammans med bearbetningsreglerna.

 • Många pedagogiska exempel på hur du räknar fram en produkts ursprungsstatus.

 • Utförlig information om ursprungsintygen som används för att få förmåner: varucertifikat EUR.1 och EUR-MED, fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration.

 • Instruktioner om hur en leverantörsdeklaration ser ut och hur du hanterar den.

 • Förklaring av begreppet kumulation av ursprung.

Leverantörsdeklaration

Varumottagaren ha en ofta ha en leverantörsdeklaration om de exporterar produkter vidare till ett land som det finns ett frihandelsavtal med. Med underlaget kan de utfärda ursprungsintygen som krävs. Det gör de för att utnyttja tullförmånerna enligt frihandelsavtalet. Leverantörsdeklarationen är också nödvändig för instatsmaterial vid tillverkningen av nya produkter. Är en leverantör av material eller varor till företag i inom i EU, kan du därför behöva känna till ursprungsreglerna.

Använd gärna vår mall för långtidsleverantörsdeklaration (ifyllnadsstödet i mallen funkar bäst i Chrome och Explorer).

Ladda ner kostnadsfritt
 • En guide för hur du som exportör hanterar ursprung hittar du här

 • Vår mall för långtidsleverantörsdeklaration (ifyllnadsstödet i mallen funkar bäst i Chrome och Explorer)

 • En guide för hur du hanterar förfrågan om leverantörsdeklaration

 • Vår mall för leverantörsdeklaration för icke-preferentiellt ursprung

 • Onlineutbildning, En introduktion i frihandelsregler (15 min)Hyr experthjälp

Tycker du att det är svårt med ursprung? Är du osäker på om du gör rätt eller vill du öka din konkurrenskraft genom att erbjuda korrekt utfärdade ursprungsintyg och leverantörsdeklarationer? Hyr då en ursprungsexpert från Business Sweden!

Genom att hyra en ursprungsexpert hjälper vi dig med just dina frågor. Ursprungsexperten hjälper dig med att beräkna ursprung och att göra kalkyler så att du kan bevisa att du använder frihandelsavtalen rätt. Våra experter har lång erfarenhet från arbete inom tull och ursprung.

En dag med en ursprungsexpert kostar 18 000:- exkl. moms och eventuella resekostnader. Tjänsten utför vi antingen på distans eller i era lokaler.

Kontakta exportregler@business-sweden.se för mer information om tjänsten.

Brexit

Storbritannien är inte längre med i EU, från den 1 januari 2021 kommer varor som handlas mellan EU och Storbritannien bli föremål för tullbehandling. Det finns ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien som kan innebära att varorna blir tullfria, det gäller under förutsättning att produkterna som handlas uppfyller ursprungsreglerna. Mer om avtalet finns under Storbritanniens landavsnitt.

Kommissionen har gett ut en vägledning (i punkt 4) för ursprung efter övergångsperioden och hur företag ska förhålla sig till ursprung för varor och ursprungsintyg från Storbritannien.

Nya PEM-regler

Nya PEM-regler

Från 1 september 2021 gäller nya ursprungsregler för PEM. I ett första steg tillämpas de nya reglerna mellan EU, Schweiz, Norge, Island, Jordanien, Albanien, Georgien, Nord Makedonien (från 9 september) Palestina, Färöarna, Moldavien (från 16 november) och Serbien (från 6 december). I ett senare skede ska även följande länder börja tillämpa de nya reglerna; Montenegro, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Ukraina, Libanon, Turkiet och Egypten.

Observera att de tidigare PEM-reglerna kommer tillämpas parallellt med de nya. Det innebär att företaget kan välja vilka reglera de vill tillämpa. EU-kommissionen har släppt guidelines för hur de ska tillämpas. Texten till den reviderade konventionen finns i bilagan till rådets beslut som godkände den reviderade texten till PEM-konventionen.

Vad innebär de nya reglerna i praktiken?

De nya reglerna innehåller en del förändringar. De viktigaste att ha koll på som företagare är främst:

 • Toleransregeln höjs från 10 till 15 procent.      

 • EUR-MED-certifikatet finns inte med i de nya reglerna. Vid kumulation ska istället ”cumulation applied with…” framgå på ursprungsbeviset.  

 • Giltighetstiden för ursprungsintyg blir 10 istället för 4 månader.      

 • Direkttransportregeln har ersatts av ett förbud mot ändringar.      

 • När företag använder ursprungsreglerna i det nya avtalet ska texten ”according to the transitional rules of origin” läggas till på ursprungsdeklarationen.     

 • Ursprungsspecifika reglerna har förenklats för nästan alla produkter. Det innebär bland annat att man i de nya reglerna tillåter högre andel icke-ursprungsgods i produktionen. Ni som företag kan alltså ha möjlighet att uppfylla ursprungsregeln enligt de nya reglerna om ni inte gjorde det tidigare.

Bakgrund

PEM-konventionen innebär att ett företag kan importera varor utan tullfritt eller med nedsatt tull. Under många år har det pågått förhandlingar om en förenkling av reglerna. Dock har parterna inte kunnat enas kring ett förslag. Därför införs nu reglerna parallellt. Fler länder kommer ansluta sig till de nya reglerna längre fram i tiden.Informationen i guiden uppdateras kontinuerligt och priset för en helårsprenumeration är
3 000 kronor exkl. moms.

Registrera dig på guiden
För att registrera dig på guiden måste du vara inloggad. Logga in eller Registrera ett konto