Uppdaterad:

E-handelsguiden

Logga in för att läsa den här guiden.

Logga in Skapa konto

Står ni inför en internationell expansion av er webshop? E-handelsguiden innehåller information om relevanta lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender på omkring 30 olika e-handelsmarknader både inom och utanför EU. För att få åtkomst till innehållet i guiden måste man gå in och registrera sig (helt kostnadsfritt) och sedan logga in - se längst ner på denna sida.

Idag finns det fantastiska möjligheter för företag i alla storlekar att, genom gränsöverskridande e-handel, bli framgångsrika globala företag. E-handeln har ökat kraftigt under de senaste åren och det handlas alltmer över gränserna. En trend som spås öka från år till år. Men i och med den ökade globaliseringen av e-handeln, ökar också konkurrensen. Inför en utlandssatsning av sin webshop finns det mycket man bör tänka igenom och framförallt en hel del man bör förbereda och ta reda på om man vill bli långsiktigt framgångsrik med sin e-handel. En av nyckelkomponenterna för att lyckas är att skaffa sig kunskap om varje specifik marknad som man har för avsikt att sälja mot och anpassa sin webshop lokalt.

Vad innehåller Guiden?

E-handelsguiden innehåller landspecifik fakta med information om lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender som rör e-handeln på 30 olika e-handelsmarknader. Varje landguide har även mängder med länkhänvisningar till lokala sajter om man vill fördjupa sig på något område. För några av de större marknaderna utanför EU som t.ex. USA, Kina och Japan finns även en nedladdningsbar broschyr med Business Swedens råd och rekommendationer till svenska e-handelsföretag.

För en långsiktig framgång med sin webshop internationellt och för att kunna stå sig mot konkurrerande globala e-handelsaktörer, blir det alltmer tydligt hur viktigt det är att man anpassar sig efter de lokala förutsättningar som råder på varje marknad. E-handelsguiden underlättar detta arbete.

I vänsterspalten under rubriken "Allmän del om gränsöverskridande e-handel" kan man läsa om olika viktiga områden som man generellt bör beakta inför en internationell expansion av sin webshop. För landspecifik information, klicka på flaggorna nedan.

Kurs i internationell e-handel

Som ett komplement till denna E-handelsguide håller vi på Business Sweden regelbundet kursen: "E-handel- så expanderar du internationellt", där våra experter inom internationell e-handel och praktiskt exportarbete går igenom hur du på bästa sätt kan förbereda dig och bättre få en förståelse för de olika förutsättningar som råder på de marknader som du ska sälja mot - vilka lagar & regler du behöver förhålla dig till samt hur du ska tänka kring säljstrategi och marknadsföring. Vill du veta mer om denna kurs, kontakta gärna vår e-handelsexpert Linda Laszlo EK (Se kontaktuppgifter i vänsterspalten) eller gå direkt in och anmäl dig genom att klicka på kalendariet (i vänsterspalten).

”Vi kommer absolut att ha Business Sweden som ett bollplank i vår fortsatta tillväxtresa inom e-handel. Det är viktigt för oss att ha en kompetent samarbetspartner här i Sverige som vi enkelt kan få kontakt med när olika exporttekniska frågor dyker upp”.

Göran Agardh, VD IDUN Minerals

Guidens landspecifika del täcker följande länder:
Australien
Brasilien
Danmark
Belgien
Estland
Finland
Frankrike
Indien
Island
Italien
Japan
Kanada
Kina
Lettland
Litauen
Nederländerna
Norge
Polen
Ryssland
Saudiarabien
Schweiz
Slovakien
Spanien
Storbritannien
Sydkorea
Tjeckien
Tyskland
USA
Österrike

I samarbete med

tillväxtverket.jpgRegeringskansliet.png