Uppdaterad:

Trade Compliance

Trade compliance Vad är det? Vad menas med Trade compliance och vad behöver man som företag tänka på?

Trade compliance handlar om områden och regelverk kring regelefterlevnad vid internationell handel.

Då handelskedjorna idag tender att bli mer komplexa så innebär det för företagen en skyldighet och ett krav att följa regelverken. Det innefattar att man som företag följer tullregler, import- och exportrestriktioner, sanktioner och embargon, kvotregler och andra regler för internationell handel. Företag måste säkerställa att de har rätt dokumentation och de tillstånd som krävs för att utföra handelsaktiviteter.
Om man arbetar kontinuerligt och har en fungerande trade compliance funktion i sin verksamhet så minimerar man risker för lagbrott och påföljder, som kan vara i form av böter eller att man tappar handelsprivilegium, såsom exempelvis tillstånd