Uppdaterad:

Dokumentkrav

När man exporterar varor till tredje land måste man ta hänsyn till kraven från importlandet.

Importlandets krav (myndigheternas och/eller importörens)     

a) Faktura och proformafaktura 

Faktura 
För varje exportsändning utfärdas en faktura. En faktura måste upprättas efter importlandets bestämmelser. Länder har olika krav på vilka uppgifter som ska finnas med i den. Det finns dock vissa grundläggande uppgifter som de flesta länder kräver för varorna.

En lämplig mall vid utformningen av en faktura är UN Invoice Layout Key. Läs även här.

Proformafaktura
Om importören inte har köpt varan krävs en proformafaktura (på engelska proforma invoice).

Vilka uppgifter som ska finnas med i en faktura respektive proformafaktura framgår i avsnittet för respektive land i Skeppningshandboken.

Mallar:

Mall för Faktura (Invoice)

Mall för proformafaktura

b) Ursprungsintyg inom frihandeln 

Se under avsnittet om frihandelsregler.

d) Övriga dokument 

I Business Swedens Skeppningshandboken finns vidare information om eventuella övriga dokument som krävs i specifika länder (prenumerationstjänst). Se även EU:s Market access Database i Procedures and Formalities. För att få uppgifter här behövs en så kallad varukod (HS-kod eller KN-nr) för varan man ska exportera.