Uppdaterad:

Dokumentkrav

När man exporterar varor till tredje land måste man ta hänsyn till kraven från importlandet.

 

Vilka dokumentkrav ställs i importlandet?

Fakura och Proforma faktura

Faktura 
För varje exportsändning utfärdas en faktura. En faktura måste upprättas efter importlandets bestämmelser. Länder har olika krav på vilka uppgifter som ska finnas med i den. Det finns dock vissa grundläggande uppgifter som de flesta länder kräver för varorna.

En lämplig mall vid utformningen av en faktura är UN Invoice Layout Key. Läs även här.

Proformafaktura
Om importören inte har köpt varan krävs en proformafaktura (på engelska proforma invoice).

Vilka uppgifter som ska finnas med i en faktura respektive proformafaktura framgår i avsnittet för respektive land i Skeppningshandboken.

Mallar:

Mall för Faktura (Invoice)

Mall för proformafaktura

Ursprungsintyg inom frihandeln 

Se under avsnittet om frihandelsregler.

Packlista

Packlista krävs för införtullning i ett stort antal länder, och är även användbar för att skickas med gods inom Sverige eller EU. Det är en godsspecifikation där de olika artiklarna listas, med mått, netto- och bruttovikt osv. Packlistan kan användas för att ange olika uppgifter som inte får plats på fakturan, eller där man behöver visa det för olika artiklar separat.Övriga dokumentkrav

I Business Swedens Skeppningshandboken finns vidare information om eventuella övriga dokument som krävs i specifika länder (prenumerationstjänst). Se även EU:s Market access Database i Procedures and Formalities. För att få uppgifter här behövs en så kallad varukod (HS-kod eller KN-nr) för varan man ska exportera.