Uppdaterad:

Export till länder utanför EU

Export innebär att man för ut en vara till tredje land från EU:s tullområde. Handeln inom och utanför EU skiljer sig avsevärt.

Vid export av varor till tredje land tillämpas EU:s regler för export. Till exempel kravet på att anmäla exporten till tullmyndigheterna, särskilda exportregler med krav på tillstånd samt utfärdande av ursprungsintyg.

När det gäller brexit kommer Storbritannien att räknas som ett tredje land när de väl lämnar EU. Att vara ett tredje land i relation till EU innebär bland annat att varorna måste genomgå förtullning vid export; dels måste en exportdeklaration lämnas vid exporten från EU, dels måste en importdeklaration lämnas till tullmyndigheterna i importlandet. Under detta avsnitt finns mer att läsa om handel med tredje land.