Uppdaterad:

Export till länder utanför EU

Export innebär att man för ut en vara till tredje land från EU:s tullområde. Handeln inom och utanför EU skiljer sig avsevärt.

Vid export av varor till tredje land tillämpas EU:s regler för export. Till exempel kravet på att anmäla exporten till tullmyndigheterna, särskilda exportregler med krav på tillstånd samt utfärdande av ursprungsintyg.

När det gäller brexit räknas Storbritannien som ett tredje land sedan utträdet ur EU. Att vara ett tredje land i relation till EU innebär bland annat att varorna måste genomgå förtullning vid export; dels måste en exportdeklaration lämnas vid exporten från EU, dels måste en importdeklaration lämnas till tullmyndigheterna i importlandet. Under detta avsnitt finns mer att läsa om handel med tredje land.

Skaffa ett EORI nummer

Ett EORI-nummer måste exportören ha för att kunna exportera. Det är ett registreringsnummer för att kunna göra tullrelaterade ärenden inom EU. Numret ansöker man om hos Tullverket.

Klassificera varan

Du måste ha en varukod för varan du ska exportera. Alla varor klassificeras med en varukod. Varukoden styr bland annat importavgifter, importkrav och andra bestämmelser.

Varukoden består av 8-10 siffror. Vet man inte sin varukod kan man vända sig till Tullverket för att få hjälp att klassificera varan.

Momshantering

Moms ska inte debiteras vid export av varor till tredje land och områden utanför EU:s skatteunion. Detta gäller även om debiteringen sker till ett företag i Sverige. Exportören har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt. Leverans av varor till en fysisk person i tredje land räknas också som export.

Vid export ska säljaren styrka att varan är levererad utanför EU. Dokumentation kan exempelvis vara fakturan i kombination med exportdeklarationen i kombination med införselhandlingen från importlandet.

Det finns ytterligare information och fördjupning:

  • Försäljning till en fysisk person, bosatt utanför EU:s mervärdesskatte område, finnas här och i broshyren "How to recover value added tax on goods bought in Sweden" (SKV 559).

  • Styrkandet av exporten i avsnitt 9.8 i Skatteverkets Handledning för mervärdesskatt.

  • Detaljer om moms vid export av varor och försäljning av tjänster till länder utanför EU:s mervärdesskatteområde finns på Skatteverkets webbplats.

Gör en exportdeklaration

När man skickar en vara till ett tredje land måste man anmäla det till Tullverket. Det sker via en exportdeklaration. I en exportdeklaration berättar ni för Tullverket bland annat, vad och vart ni ska skicka varan samt värdet på det.

Du kan antingen lämna exportdeklarationen själva eller låta ett ombud till exempel din speditör göra det. De flesta företag använder ett ombud.

Kontrollera exportförbud och annan exportreglerering

De flesta varor får exporteras från Sverige utan särskilda restriktioner. Det finns dock vissa undantag. Läs mer i Skeppningshandboken (prenumerationstjänst) under fliken exportrestriktioner.

  • Restriktioner vid export av varor till vissa länder (exempelvis Iran och Syrien)

  • Restriktioner vid export av vissa varuslag (exempelvis försvarsmateriel, kvicksilver och produkter med dubbla användningsområden)

För mer information se Skeppningshandboken och Tullverkets Import- och exportföreskrifter.

Observera att många företag även måste ta hänsyn till andra länders lagstiftning om exportkontroll, till exempel USA:s. Sveriges Exportkontrollförening är ett forum för utbyte av information och erfarenheter på exportkontrollområdet. Läs mer på föreningens webbplats, som bland annat innehåller länkar till USA:s lagstiftning på detta område. Se även USA:s regler för re-export.

Sprit, tobak och vissa energiprodukter
Vid export av vissa punktskattebelagda varor (sprit, tobak och vissa energiprodukter) ska ett elektroniskt administrativt dokument lämnas till Skatteverket. Punktskattepliktiga varor definieras på sid 29 - 31 i Skatteverkets Handledning för punktskatter 2013 samt i Skatteverkets punktskattebroschyrer. För ytterligare information, kontakta Skattekontoret i Ludvika.
För tullproceduren vid export och annat att tänka på vid export redogörs på Tullverkets hemsida.