Uppdaterad:

Temporär export

Temporär export innebär att du skickar eller tar med dig varor tillfälligt till ett land utanför EU. Fördelen är att man kan återimportera varan utan tull och i de flesta fall utan moms.

När man tillfälligt skickar varor till ett tredje land och varan ska returneras i oförändrat skick behöver man i praktiken inte betala tull och moms för varorna vid returen. Det gäller exempelvis utställnings- och undervisningsmaterial, viss yrkesutrustning, varuprover och specialverktyg för tillverkning av importvaror.

Det är viktigt att man vid returen kan säkerställa identifieringen av varorna vid återimporten, det vill säga att du kan presentera en handling som styrker exporten. Mer information finns på Tullverkets hemsida om returtullfrihet.

ATA-carneter   

ATA-carnet är en internationell tullhandling som man kan använda när man ska exportera en vara temporärt till ett tredje land. Syfte med en ATA-Carnet är att göra tullproceduren enklare. Med ATA-Carnet kan företag ta in varor temporärt utan att betala tull eller andra avgifter vid importen. Det beror på att de som utfärdar carneten garanterar att innehavaren uppfyller bestämmelserna för den. I Sverige utfärdar handelskamrarna carneten. ATA-carnet behövs inte inom EU.

Flertalet europeiska och ett trettiotal länder har antagit den så kallade ATA-konventionen. Se i länken länder där ATA-carnet gäller.

För ytterligare information om ATA-carneter, kontakta handelskammaren.

Bearbeta eller reparera en vara vid tillfällig export

Du kan tillfälligt exportera varor för bearbetning eller reparation utanför EU. Det blir då frågan om en passiv förädling. För det krävs ett särskilt tillstånd från Tullverket. Vid passiv förädling kan du återimportera tullfritt eller med nedsatt importtull.

Här kan du läsa om hur man ansöker om tillstånd hos Tullverket gällande passiv förädling och gällande reparation vid passiv förädling.