Uppdaterad:

Made in Sweden? - Icke-preferentiellt ursprung

Alla produkter har ett ursprungsland. Ursprungslandet är den ekonomiska nationaliteten av en produkt, det vill säga det land där en väsentlig del av värdet för produkten har tillkommit.

De flesta varor består av insatsmaterial från flera länder. För att avgöra ursprungslandet finns därför regler för att fastställa vad som blir produktens ursprung. Det icke-preferentiella ursprunget används exempelvis i statistik, för märkning av varor och tullar. Det icke-preferentiella ursprunget ger inga tullnedsättning enligt frihandelsavtal.

Mottagarlandets regler bestämmer varans icke-preferentiella ursprung

Det icke-preferentiellt ursprung är alltid ett land. För att avgöra en produkts ursprung måste man först ta reda på till vilket land produkten ska exporteras. Varje land kan ha egna regelverk för det icke-preferentiellt ursprunget. Som exportör måste man därför ta reda på om det finns några särskilda ursprungsregler i det land dit produkten exporteras.