Uppdaterad:

Leverans och kredit

Dags för leverans, kunden önskar en kredit – hur kan man finansiera en exportaffär? Exempel på finansieringsmöjligheter i denna fas är EKNs Garanti för Kundfordringar, bankernas rembursinstrument och SEK:s finansiering av exportkrediter.

Att inte behöva kräva en förskottsbetalning av sin kund utan istället kunna erbjuda sin kund en kredit kan vara ett viktigt säljargument!

Några exempel på kreditlösningar och betalningsvillkor anpassade för leveranstillfället

Leverantörs- och köparkredit

En finansiering kan läggas upp som en Leverantörskredit eller en Köparkredit. En Leverantörskredit innebär att exportören själv ger köparen en kredit. Det är den vanligaste formen av exportfinansiering. Tänk på att vissa betalningslösningar kan underlätta en finansieringslösning. Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella kostnader för finansiering och risktäckning redan i offerten.


En Köparkredit ges direkt till köparen eller dennes bank, av en affärsbank i samband med leveransen. Det innebär att för exportören är detta en kontantaffär. Köparkrediter förekommer främst vid större belopp och längre löptider.

EKNs Garanti för Kundfordringar

EKNs Garanti för Kundfordringar garanterar att exportören får betalt om inte köparen i utlandet betalar fordran enligt avtalet. EKNs garanti underlättar också finansieringen då exportören kan överlåta garantin på en bank och på så sätt finansiera exportaffären.


Under coronakrisen ger EU tillfälligt EKN möjligheten att även försäkra korta risker i affärer inom EU och till höginkomstländer.

Rembursinstrumentet

Bankernas Rembursinstrument är ett klassiskt och säkert betalningsinstrument. Rembursen är ett åtagande av köparens bank att betala exportören ett visst belopp när denne uppfyller rembursens villkor.


Att arbeta med en Tidsremburs kan vara ett bra upplägg. En Tidsremburs är en remburs med en framtida förfallodag det vill säga man lägger in krediten i rembursen. Exportören kan sen diskontera rembursen hos sin bank, för exportören blir det alltså en kontantaffär. Är rembursen bekräftad (det vill säga risken på rembursöppnande bank och land är täckt av den svenska banken) så diskonteras rembursen utan regress.


SEK:s exportkredit

Köpare av svenska varor och tjänster kan få exportkrediter av SEK. Förmånlig finansiering gynnar både exportören och köparen. Exportkrediter är den vanligaste formen av finansiering vid stora affärer då köparens investering betyder långa återbetalningstider. SEK erbjuder även fakturaköp och en tjänst som heter små krediter.