Uppdaterad:

Expansion och investeringar

Extern finansiering i form av riskkapital kan vara avgörande för expansion till nya marknader. Exempel på finansieringsmöjligheter i denna fas är EKNs Garanti för investeringskrediter och SEKs Enkla exportlån

Några alternativ för finansiering av internationella expansioner och investeringar

EKN:s Garanti för investeringskrediter

EKNs Garanti för investeringskrediter  underlättar tillgång till finansiering för små och medelstora exporterande företags vid investering i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige. Även underleverantörer till små och medelstora företag kan nyttja garantin. Med denna garanti delar banken eller Almi risken med EKN när banken lämnar en investeringskredit. Vid förlust ersätter EKN 50 procent av den utestående krediten

SEK:s Enkla exportlån

SEKs Enkla exportlån underlättar om du till exempel vill etablera dig på nya marknader eller utveckla nya produkter. Eftersom risken delas mellan Europeiska Investeringsfonden och SEK kan SEK erbjud förmånlig finansiering utan säkerhet