Uppdaterad:

Vem gör vad?

Business Sweden har ett nära samarbete med Almi, EKN, SEK och Swedfund. Se vem som gör vad:

web_vemgorvad_714x400_v1.jpg