Uppdaterad:

Transporter

Transporten är en viktig del i exportaffären och en smidig lösning kan bidra till att affären blir av. Vid export är det vanligast att exportören anlitar en transportör eller en speditör. Visserligen kan en van exportör till viss del sköta transporten fram till mottagaren i egen regi men det rör sig då sällan om regelbundna eller avlägsna exportleveranser.

Sändningtyp bestämmer vilken transportlösning man bör titta på.

Brev/Paket

Brev eller mindre paket skickas med en post- eller småpaketsdistributör. På längre avstånd kan kurir-och expressföretag ofta ge bra lösningar på dörr till dörr-transporter för småsändningar och dokument.

Samlastning

Samlastning bokas via en speditör. Välj gärna någon som har relativt stor samlastningstrafik till det aktuella området. Tänk på att det tillkommer terminalkostnader och terminaltid både i avsändarland och mottagarland.

Hel enhet

En hel container, lastbil eller järnvägsvagn passar bra om du har lite större godsmängd. I flygfrakt kan du istället för samlastning välja att sändningen skickas som egen sändning, på eget fraktdokument. 

Destinationen påverkar valet av transportsätt.

Beroende på vart godset ska, passar olika lösningar bättre än andra.

För kortare avstånd är ofta vägtransport det smidigaste och mest kostnadseffektiva transportsättet. Vägtransport kan betyda att godset går med lastbil, eller med dragbil och trailer – trailern kan då transporteras utan dragbil på exempelvis färjor, järnvägschassin eller rorofartyg.


Järnvägstransporter fungerar utmärkt om du har tillgång till spår och stationer inom räckhåll, och kan på längre sträckor fungera som alternativ eller komplement till flyg-, väg- eller sjötransport, t.ex. mellan Europa och Asien, eller från Skandinavien till södra Europa.


Sjötransport fungerar framför allt bra för större godsmängder och för längre avstånd. De flesta varor skeppas i containers, där de vanligaste storlekarna är 20’ (6 meter lång) och 40’ (tolv meter lång). Riktigt stora godsmängder i oförpackat tillstånd skickas som bulklast.


Flygtransporter är vanligt för mindre godsmängder, längre avstånd och används framför allt när det behövs kortast möjliga transporttid. Det finns en del begränsningar för storlek, vikt och innehåll vilket gör det extra viktigt att kontakta en speditör inför transporten.

Transportsättet bestämmer vilka transportdokument och vilka regler som är tillämpliga

För internationella vägtransporter inom Europa används normalt sett CMR-fraktsedel. Då gäller reglerna i CMR-konventionen för transporten. CMR-fraktsedeln är ett fraktdokument och ett godskvitto, men ingen åtkomsthandling. 

CIM-fraktsedeln används på ett liknande sätt för järnvägstransporter, och gör reglerna i CIM-konventionen och efterföljande konventioner tillämpliga. Inte heller CIM-fraktsedeln är någon åtkomsthandling, men ett fraktdokument och ett godskvitto. 

Sjötransportens fraktdokument kallas Bill of Lading (B/L) eller ibland konossement. Den finns i två versioner: Sea Waybill, som endast är ett fraktdokument och ett godskvitto, och Original Bill of Lading (OBL) som också är en åtkomsthandling som ger rätt till godset. Ett OBL kan vara nödvändigt vid vissa betalningsformer, t.ex. remburs. Det är viktigt att vara aktsam med OBL eftersom det är en värdehandling. 

AWB, Air Waybill är flygtransporternas fraktdokument. Den är inte en åtkomsthandling. Precis som de andra fraktdokumenten visar den att transporten utförs under en internationell konvention.  

Behöver du en speditör?

En speditör har olika transportlösningar beroende på vad som fungerar bäst i olika fall. Man kan likna deras verksamhet vid en resebyrå – fast för gods. De anlitar i sin tur ofta andra transportörer för hela eller delar av transporten. Speditörer har ofta inriktning på olika områden och typer av transporter. De kan också ofta erbjuda kringtjänster i form av lagring, andra logistiktjänster, assistans med tullärenden och farligt gods-hantering m.m.


Det är viktigt att välja speditör med omsorg. Ju mer komplicerad transport desto viktigare att det är en kunnig och etablerad speditör som handlägger den. En fingervisning kan vara medlemskap i etablerade branschorganisationer.


Det är också viktigt att noga läsa igenom avtalsvillkor och allmänna villkor, och att du som transportköpare förstår i vilken utsträckning du själv bär ansvaret även om tjänsten ordnas via en speditör.

Se över vilka villkor som blir del av ditt transportavtal

NSAB är de Nordiska allmänna villkoren på transport- och logistikområdet, och nästan alla speditörer och transportörer hänvisar till dem. Den senaste utgåvan är NSAB2015, men en del speditörer hänvisar fortfarande till NSAB2000. Eftersom dessa allmänna villkor blir avtalsinnehåll när någon hänvisar till dem, bör du som fraktköpare sätta dig in i vad de innebär. De finns att ladda ner från Svenska Transportindustriförbundets hemsida.


Det är också vanligt att speditören har egna allmänna villkor, som du bör sätta dig in i.

Så här beräknar du din frakt

Det är viktigt att inte bara räkna ut själva frakten utan även ta med olika aktuella tillägg för att få en klar bild av kostnaden.


Voluminöst gods betalar frakt enligt en omräkningsmodell där volym räknas om till vikt för att kunna debiteras. De olika transportslagen har olika omräkningsregler för förhållandet mellan vikt och volym, beroende på förutsättningarna i respektive transportslag.


Flyg och expressfrakt: 1 kubikmeter räknas om till 167 kg


Inrikes vägtransport: 1 kubikmeter räknas om till 280 kg


Utrikes vägtransport: 1 kubikmeter räknas om till 333 kg


Sjötransport (samlastning): 1 kubikmeter räknas om till 1000 kg


Det finns ytterligare omräkningsregler för långgods och pallplatser, vilket bland annat normalt står i transportörens allmänna villkor.


Om man som exportör har gods med stor volym eller udda mått bör ovanstående tas med i framtagningen av transportkostnad samt i utvärderingen av olika transportalternativ.

Business Sweden arrangerar flera utbildningar i exportregler, bland annat utbildningen Transportkunskap för exportörer.