Uppdaterad:

Transporter

Transporten är en viktig del i exportaffären och en smidig lösning kan bidra till att affären blir av. Vid export är det vanligast att exportören anlitar en transportör eller en speditör. Visserligen kan en van exportör till viss del sköta transporten fram till mottagaren i egen regi men det rör sig då sällan om regelbundna eller avlägsna exportleveranser.

Tänk på att:

  • Välja transportsätt och transportör utifrån vad du behöver i nuläget – utvärdera regelbundet.

  • Tänk på att packa och märka godset ordentligt. Påfrestningarna är större vid en utrikestransport.

  • Vi rekommenderar en transportförsäkring i de allra flesta fall.

  • Förbered dokumenten i god tid före transporten - det blir ofta dyrt om gods stoppas i hamn eller på flygplats!

Vad är det för typ av transport?

Det finns olika sorters sändningar:

Brev/paket

Brev eller mindre paket skickas med en post- eller småpaketsdistributör. På längre avstånd kan kurir-och expressföretag ofta ge bra lösningar på dörr till dörr-transporter för småsändningar och dokument.

Samlastning

Samlastning bokas via en speditör. Välj gärna någon som har relativt stor samlastningstrafik till det aktuella området. Tänk på att det tillkommer terminalkostnader och terminaltid både i avsändarland och mottagarland.

Hel enhet

En hel container, lastbil eller järnvägsvagn passar bra om du har lite större godsmängd. I flygfrakt kan du istället för samlastning välja att sändningen skickas som egen sändning, på eget fraktdokument.

Det finns fyra transportsätt

Vad är det för destination? Hur mycket ska skickas? Hur bråttom är det? Beroende på hur transportbehovet ser ut, passar olika lösningar bättre än andra.

Vägtransport

För kortare avstånd är ofta vägtransport det smidigaste och mest kostnadseffektiva transportsättet. Vägtransport kan betyda att godset går med lastbil, eller med dragbil och trailer – trailern kan då transporteras utan dragbil på exempelvis färjor, järnvägschassin eller rorofartyg.

Järnvägstransport

Järnvägstransporter fungerar utmärkt om du har tillgång till spår och stationer inom räckhåll, och kan på längre sträckor fungera som alternativ eller komplement till flyg-, väg- eller sjötransport, t.ex. mellan Europa och Asien, eller från Skandinavien till södra Europa.

Sjötransport

Sjötransport fungerar framför allt bra för större godsmängder och för längre avstånd. De flesta varor skeppas i containers, där de vanligaste storlekarna är 20’ (6 meter lång) och 40’ (tolv meter lång). Riktigt stora godsmängder i oförpackat tillstånd skickas som bulklast.

Flygtransport

Flygtransporter är vanligt för mindre godsmängder, längre avstånd och används framför allt när det behövs kortast möjliga transporttid. Det finns en del begränsningar för storlek, vikt och innehåll vilket gör det extra viktigt att kontakta en speditör inför transporten.

Transportdokument:

Varje transportsätt har sina internationella konventioner som styr, och sina egna fraktdokument:

Vägtransport - CMR

För internationella vägtransporter inom Europa används normalt sett CMR-fraktsedel. Då gäller reglerna i CMR-konventionen för transporten. CMR-fraktsedeln är ett fraktdokument och ett godskvitto, men ingen åtkomsthandling.

Järnvägstransport - CIM

CIM-fraktsedeln används på ett liknande sätt för järnvägstransporter, och gör reglerna i CIM-konventionen och efterföljande konventioner tillämpliga. Inte heller CIM-fraktsedeln är någon åtkomsthandling, men ett fraktdokument och ett godskvitto.

Sjötransport - Bill of Lading

Sjötransportens fraktdokument kallas Bill of Lading (B/L) eller ibland konossement. Den finns i två versioner: Sea Waybill, som endast är ett fraktdokument och ett godskvitto, och Original Bill of Lading (OBL) som också är en åtkomsthandling som ger rätt till godset. Ett OBL kan vara nödvändigt vid vissa betalningsformer, t.ex. remburs. Det är viktigt att vara aktsam med OBL eftersom det är en värdehandling.

Flygtransport - Air Waybill

AWB, Air Waybill är flygtransporternas fraktdokument. Den är inte en åtkomsthandling. Precis som de andra fraktdokumenten visar den att transporten utförs under en internationell konvention.

Andra fraktdokument

För kombinerade transporter har speditörernas världsorganisation FIATA tagit fram FIATA FBL (Multimodal Transport Bill of Lading)  och speditörernas FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt)

Behöver du en speditör?

En speditör har olika transportlösningar beroende på vad som fungerar bäst i olika fall. Man kan likna deras verksamhet vid en resebyrå – fast för gods. De anlitar i sin tur ofta andra transportörer för hela eller delar av transporten. Speditörer har ofta inriktning på olika områden och typer av transporter. De kan också ofta erbjuda kringtjänster i form av lagring, andra logistiktjänster, assistans med tullärenden och farligt gods-hantering m.m.

Det är viktigt att välja speditör med omsorg. Ju mer komplicerad transport desto viktigare att det är en kunnig och etablerad speditör som handlägger den. En fingervisning kan vara medlemskap i etablerade branschorganisationer. Medlemmarna i Sveriges Transportindustriförbund återfinns här, Åkeriförbundet hittar du här: Sveriges Åkeriföretag. Du kan även söka i Transportguiden.

Speditörer kan ofta ha olika områden som de är mer eller mindre specialiserade på, t.ex. olika transportslag, geografiska områden, olika typer av gods etc. samt olika grader av kunskaper, agentnät och etablering. Därför bör du söka efter speditörer vars profil motsvarar det behov du har och kontakta några olika företag för att jämföra deras erbjudanden.

Det är också viktigt att noga läsa igenom avtalsvillkor och allmänna villkor, och att du som transportköpare förstår i vilken utsträckning du själv bär ansvaret även om tjänsten ordnas via en speditör.

Du bör alltid ha en skriftlig offert från transportören/speditören. Vid mer frekventa transporter är det lämpligt att sluta ett mer långsiktigt avtal.

Transportavtal

NSAB  är de Nordiska allmänna villkoren på transport- och logistikområdet, och nästan alla speditörer och transportörer hänvisar till dem.  Den senaste utgåvan är NSAB2015, men en del speditörer hänvisar fortfarande till NSAB2000. Eftersom dessa allmänna villkor blir avtalsinnehåll när någon hänvisar till dem, bör du som fraktköpare sätta dig in i vad de innebär. De finns att ladda ner från Svenska Transportindustriförbundets hemsida.

Det är också vanligt att speditören har egna allmänna villkor, som du bör sätta dig in i.

Fraktberäkning

Det är viktigt att inte bara räkna ut själva frakten utan även ta med olika aktuella tillägg för att få en klar bild av kostnaden.

Voluminöst gods betalar frakt enligt en omräkningsmodell där volym räknas om till vikt för att kunna debiteras. De olika transportslagen har olika omräkningsregler för förhållandet mellan vikt och volym, beroende på förutsättningarna i respektive transportslag.

Flyg och expressfrakt: 1 kubikmeter räknas om till 167 kg

Inrikes vägtransport: 1 kubikmeter räknas om till 280 kg

Utrikes vägtransport: 1 kubikmeter räknas om till 333 kg

Sjötransport (samlastning): 1 kubikmeter räknas om till 1000 kg

Det finns ytterligare omräkningsregler för långgods och pallplatser, samt för transporter inom Sverige och Norden, vilket normalt står i transportörens allmänna villkor.

Om man som exportör har gods med stor volym eller udda mått bör ovanstående tas med i framtagningen av transportkostnad samt i utvärderingen av olika transportalternativ.

Business Sweden arrangerar flera utbildningar i exportregler, bland annat utbildningen Transportkunskap för exportörer och Logistik för icke-logistiker.