Uppdaterad:

Transportförsäkring

Vid godstransporter förekommer två försäkringsformer: varuförsäkring som tecknas av säljaren eller köparen, samt transportörens ansvarsförsäkring. De båda försäkringarna kompletterar varann, och båda behövs för att varuägaren ska ha ett tillfredställande skydd.

Varuförsäkring

Varuförsäkringen gäller för godset under hela transportkedjan, vanligtvis från säljarens lager till köparens lager (warehouse to warehouse).  Det är den part som enligt leveransvillkoret står risken för godset under transporten, som kan teckna varuförsäkring. Undantaget är leveransvillkoren CIP och CIF, då säljaren tecknar försäkring  - för köparens räkning.

Business Swedens allmänna rekommendation är att varuförsäkring bör tecknas om man står risken enligt avtalets leveransvillkor.

Försäkringsvärdet är normalt fakturavärde samt frakt (CIF-värdet), plus 10%. Vanligtvis tecknas varuförsäkring i internationell handel enligt brittiska villkor ICC, Institute Cargo Clauses.

Försäkringen enligt Institute Cargo Clauses gäller normalt enligt något av följande tre huvudalternativ:

  • Clause (C) - Grundförsäkring

  • Clause (B) - Utvidgad grundförsäkring

  • Clause (A) - Allriskförsäkring

Alla alternativen omfattar kostnader och bidrag i gemensamt haveri.

Transportörens ansvarsbegränsningar

Transportörens ansvar mot transportköparen begränsas av internationella konventioner. Observera att denna försäkring inte ger varuägaren ett heltäckande skydd utan bör kompletteras med tecknande av varuförsäkring. Ersättningen beräknas i Internationella Valutafondens (IMF) valuta SDR (Special Drawing Rights). Dagsvärdet på SDR publiceras bl a av Riksbanken.

Biltransporter regleras av CMR konventionen. Begränsningen är 8,33 SDR/kg.

Flygtransporter regleras av Warszawa konventionen. Begränsningen är 17 SDR/kg.

Järnvägstransporter regleras av CIM konventionen. Begränsningen är 17 SDR/kg.

Sjötransporter regleras av Haag/Visby reglerna. Begränsningen är 666,7 SDR/kolli alt.
2 SDR/kg.

De allmänna avtalsbestämmelserna på transportområdet är NSAB2015 i Norden vilka det ofta hänvisas till i transportavtal. Det förekommer även att avtal hänvisar till en tidigare version, NSAB2000. Om sådana villkor är del i avtalet, kan ersättningen från transportören under vissa förutsättningar beräknas enligt NSAB. Den ersättning som då utgår är baserad på en begränsning av 8,33 SDR/kg.

Läs mer om NSAB och ladda ner dokumentet från Svenska Transportindustriförbundets hemsida.