Uppdaterad:

Sammanfattning betalningsformer

Sammanfattning betalningsformer

Betalning före leverans

  • Förskottsbetalning utan krav på förskottsgaranti

  • Förskottsbetalning med krav på förskottsgaranti

Betalning vid leverans

  • Remburs, avistabetalning

  • Dokumentinkasso mot betalning

Betalning efter leverans

  • Remburs, med fördröjd betalning – tidsremburs

  • Ren betalning med säkerhet i form av bankgaranti (betalningsgaranti), EKN-garanti mm

  • Dokumentinkasso mot accept

  • Ren betalning, utan säkerhet

För mer landspecifik information se Business Swedens Skeppningshandbok.

Kombination av remburs och leveransvillkor

Vid betalning mot remburs är det viktigt att säljaren har möjlighet att styra utfärdandet av dokument som rembursen föreskriver. Säljaren ska alltså vara uppdragsgivare till speditören/transportören. Därför rekommenderar vi oftast C-villkor vid betalning mot remburs.