Uppdaterad:

Produktkrav utanför EU

I många länder utanför EU är det vanligt att myndigheter eller branschpraxis kräver någon form av certifiering och märkning. Det är inte ovanligt att test och certifiering måste göras av en tredje part, därför är det viktigt att man i god tid sätter sig in i kraven så att man inte riskerar en försening i sin exportaffär. Du bör även undersöka kostnaden för att anpassa din produkt till den nya marknaden. Blir kostnaden för stor kanske du måste se över ditt val av marknad.

Nedan kan du läsa vilka typer av produktkrav du bör ta hänsyn till utanför EU samt var du hittar de specifika produktkraven för din produkt.

Två typer av produktkrav att ta hänsyn till

Obligatoriska produktkrav i respektive land

För att ta reda på vilka nationella krav som just din produkt behöver ta hänsyn till rekommenderar vi:

Access2Markets
I EU:s databas Access2Markets, kan man söka efter produktkrav i ett visst land för en viss typ av produkt. Man skriver in sin HS-kod och väljer land så får man fram tvingande krav, vad de innebär och vem som ansvarar för att uppfylla kravet. Man kan även för vissa länder hitta kontaktuppgifter till myndigheter och certifieringsorgan dit man kan vända sig för specifika frågor.

Business Sweden

  • Skeppningshandboken I Business Swedens prenumerationstjänst Skeppningshandboken beskrivs några av de viktigaste obligatoriska märkningsförfarandena under respektive landavsnitt. Business Sweden reserverar sig för att uppdateringar av listorna kan ske utan vår kännedom.

  • Exporttekniska avdelningen
    Business Swedens exporttekniska avdelning erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälper gärna till och guidar rätt kring produktkraven. Vi kan även på konsultuppdrag ta fram djupare information och analyser.

  • Business Swedens utlandskontor
    Business Sweden finns på över 40 marknader och har ett brett kontaktnät och nära relationer med både myndigheter och näringslivet. Business Swedens utlandskontor erbjuder både kostnadsfri rådgivning och konsultuppdrag för djupare analyser och rådgivning.

Handelshinder
Ibland möter företag problem där de uppfattar olikheter i regler mellan länder som sk. "icke-tariffära handelshinder". Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som tar emot anmälningar om misstänkta handelshinder: Kommerskollegium.

Frivilliga produktkrav i respektive land

När det gäller övriga produktkrav (icke-obligatoriska) t.ex. standarder, branschpraxis, miljöaspekter, kundönskemål, certifiering, försäkringsvillkor etc., får man vara lyhörd för vad marknaden efterfrågar. För att ta reda på de frivilliga produktkraven rekommenderar vi följande:

Kunden/Importören
Säljer ni B2B så kanske kunden själv har specifika krav som ni bör/ anpassa er till. Ha en dialog med kunden och ta reda på vad kraven innebär för er innan ni skriver avtal.

Business Sweden
Business Sweden finns på över 40 marknader och har ett brett kontaktnät och nära relationer med både myndigheter och näringslivet. Business Sweden kan hjälpa till med marknadskunskap och marknadsanalyser och ta reda på hur ni bäst anpassar er produkt utifrån kunderna och konkurrenterna på marknaden.  

Frivilliga standarder
Sökning efter svenska, europeiska eller internationella standarder kan göras på Swedish Standards Institutes hemsida (SIS). Där kan man även orientera sig om vilka standardiseringsprojekt som pågår.