Uppdaterad:

Produktkrav utanför EU

Det är viktigt att man anpassar produkten efter varje lands regelverk. I många länder utanför EU är det vanligt att någon form av certifiering och märkning aktualiseras av myndigheter eller är branschpraxis.

Ofta måste exportören anlita en tredje part för att intyga att produkten uppfyller alla krav.

I Business Swedens Skeppningshandboken beskrivs land för land några av de viktigaste obligatoriska märkningsförfarandena. Några av systemen har listor över berörda varor baserat på varans tullnummer. Business Sweden reserverar sig för att uppdateringar av listorna kan ske utan vår kännedom.

Bilden är relativt komplex när det gäller produktkrav i olika länder och hur man tar reda på vad som gäller i ett specifikt land. Man kan alltid kontakta Business Swedens exporttekniska avdelning i Stockholm eller något av våra närmaste lokalkontor i det land det gäller. Svenska myndigheter eller certifieringsorgan kan även ha internationella kontakter som underlättar informationssökningen.