Uppdaterad:

Om exportofferten

Exportofferten är både ett kommersiellt och ett juridiskt verktyg. Ofta är det exportörens första skriftliga presentation av både företaget och dess produkter gentemot kunden och det är offerten som lägger grunden för exportavtalet. Med hänsyn till offertens stora betydelse bör exportören lägga stor vikt vid formuleringen av offerten. Det är många viktiga frågeställningar som exportören ställs inför när offerten ska skrivas, nedan är några centrala som exportören bör fundera över.

I en exportaffär är det väsentligt att säljare och köpare är införstådda med innehållet i ett ingånget köpeavtal. Före ett köpeavtal kommer till stånd, förekommer någon form av förhandling eller diskussion mellan parterna, vilket ofta sker genom att säljaren kommer med ett anbud (en offert) till köparen.

Exportofferten ska både fungera som ett säljinstrument och som ett underlag till själva köpeavtalet, det vill säga medverka till att kunden fattar beslut om att köpa och som ett juridiskt instrument. Genom offerten anger exportören vad och på vilka villkor han är beredd att sälja. Det är därför av största vikt att alla villkor som är viktiga för exportören är med i offerten. Det är sällan möjligt att med juridiskt bindande verkan komma med tillägg efteråt, t.ex. betalningsvillkor och ägarförbehåll i fakturan.

Några saker att tänka på när du ställer ut en exportoffert

Tydlighet och noggrannhet
 • Formulera korrekt, noggrant och lättförståeligt utan utrymme för missförstånd. Detta blir extra viktigt med nya affärsförbindelser, särskilt då parterna talar olika språk och kommer från olika affärskulturer. 

 • Undvik helst förkortningar, används de ändå så använd endast förkortningar som är kända och inte leder till missförstånd. 

 • Missförstånd kan ofta leda till tvister i framtiden.

Utformning
 • Fundera över vem offerten ställs till och utforma den därefter.

 • Förslagsvis dela in tre delar: I

  • inledande del/ följebrev (lite ledigare text vars syfte är att ytterligare marknadsföra företaget och produkten)

  • Kommersiell del som innehåller alla fakta om produkten samt Centrala villkor.

  • Bilagor - Här samlar man publikationer så som allmänna villkor med fullständiga texter, produkt- och säljbroschyrer och så vidare.Glöm inte de centrala villkoren

Tänk på att du kan bli bunden avtalsrättsligt av det du lovar i offerten. Därmed kan det vara svårt att göra ändringar eller införa nya centrala villkor efter att offerten är accepterad. Därför är det viktigt att du redan från början inkluderar de villkor som är viktiga för dig och att de är noggrant formulerade. Några centrala villkor är:

 • Varuspecifikation

 • Pris

 • Leveranstider

 • Leveransvillkor (läs mer här) och betalningsvillkor

 • (Läs mer här) Allmänna villkor (läs mer här)

 • Rättighetsskydd (IP)

 • Offertens giltighetstid

 • Tillämplig lagStandardavtal & allmänna leveransbestämmelser
 • Ska ni använda er av allmänna villkor så hänvisa till dem.

 • Bifoga för säkerhetsskull villkoren som bilagor.

 • Läs mer om standardavtal och allmänna leveransbestämmelser här.Tillämplig lag

Det är viktigt att tänka på vilken lag som ska tillämpas på offerten, tänk på att:

 • Offerten kan få olika betydelse under olika länder rättssystem.

 • Är man tillexempel bunden av offerten redan när man skickat den till mottagaren eller först när mottagaren accepterar den ? Löftes- vs kontraktsprincipenFör en genomgång av hur en exportoffert lämpligen upprättas rekommenderas följande två utbildningar som arrangeras av Business Sweden: Förbättra din Export och Export i praktiken för säljare.