Uppdaterad:

Allmänna leverans- bestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser är avtalsmallar vilka innehåller en uppsättning klausuler som ska underlätta för parterna så att man inte glömmer någon viktig detalj. Allmänna leveransbestämmelser är generellt utformade för köpeavtal mellan företag. En överväldigande del av köpeavtal som ingås, regleras av olika typer av standardavtal eller sk. Allmänna Leveransbestämmelser (General Conditions).

Några saker att tänka på när man hanterar allmänna leveransbestämmelser

Vad är allmänna leveransbestämmelser?

Allmänna leveransbestämmelser är färdiga, genomtänkta avtalsmallar som innehåller en uppsättning avtalsbestämmelser som ska underlätta för parterna så att man inte glömmer någon viktig detalj i det enskilda fallet.

Exempelvis regleras säljarens ansvar för fel och försening i leveranser, vilka påföljder köparen kan få om säljaren inte håller vad han lovar etc. Allmänna leveransbestämmelser är utformade för köpeavtal mellan företag, vilket i praktiken innebär att parterna i regel är någorlunda jämstarka.När blir allmänna leveransbestämmelser tillämpliga?

För att allmänna villkor ska bli tillämpliga krävs hänvisningar avtalet i avtalet till de specifika villkoren. Särskilda bestämmelser kring hur inkorporerandet av standardvillkoren kan finnas i själva villkoren. Se t.ex. §1 i Orgalime.

Man bör därför uttryckligen hänvisa och bilägga de allmänna bestämmelser som man vill ska gälla mellan parterna direkt i sin offert.Läs igenom villkoren noggrant!
  • Avtalen är allmänt hållna och behövs oftast anpassas till den unika affären. Tillägg och ändringar ska vara genomtänkta och bör göras välformulerat och noggrant.

  • Beroende på författaren kan avtalen vara mer eller mindre balanserade till säljarens för- eller nackdel.

  • Gå särskilt igenom centrala villkor som är särskilt viktiga.

Är allmänna leveransbestämmelser internationellt erkända?

Förekomsten av standardiserade Allmänna leveransbestämmelser varierar kraftigt mellan olika länder. I länder som Sverige och Tyskland finns de i särskilt stor omfattning. Möjligheten för säljaren att i en ordinär exportaffär få köparen att acceptera Allmänna leveransbestämmelser som en del av köpeavtalet är oftast beroende av att bestämmelserna är kända eller så korta och begripliga att köparen kan sätta sig in i dem. För ordinära exportaffärer får man räkna med att endast ECE 188 och Orgalime kan vara internationellt kända.

Ta hjälp av ditt branschförbund eller en jurist

Allmänna leveransbestämmelser kan vara specifika för det egna företaget eller utgivna i mera standardiserad form, t.ex. av en branschorganisation. Man kan söka relevant
branschorganisation för att erhålla dylika standardavtal/Allmänna leveransbestämmelser här. NL 09 (används ofta mellan Nordiska länder) och Orgalime S 2012 är framförallt framtagna för verkstadsindustrin men de har en generell karaktär och används även utanför branschen.
För mer information om dessa standardavtal och innehåll, se Teknikföretagens webbplats: här.

Avtalen är ofta komplexa och avtalsvärdena kam vara mycket betydande. Missförstånd och misstag vid utformandet kan bli dyrköpta läxor. Ta hjälp av en jurist eller kanske ditt branschförbund för att undvika det.

Väljer man att skriva egna allmänna leveransbestämmelser kan det vara bra att utgå från villkor som är vanligt förekommande och sedan göra ändringar. Sedan är det bäst att låta en kunnig jurist se över villkoren.

För en mer djupgående genomgång av Allmänna leveransbestämmelser och presentation av centrala avtalsklausuler rekommenderas Business Swedens utbildningar: Förbättra din Export eller Export i praktiken för säljare.