Uppdaterad:

Allmänna leverans- bestämmelser

En överväldigande del av köpeavtal som ingås, regleras av olika typer av standardavtal eller sk. Allmänna Leveransbestämmelser (General Conditions). I dessa standardavtal berörs inte leveransvillkoren närmare, utan här behandlas mer övergripande affären i sin helhet.

Allmänna leveransbestämmelser är färdiga, genomtänkta regelmallar som innehåller en uppsättning avtalsbestämmelser som ska underlätta för parterna så att man inte glömmer någon viktig detalj i det enskilda fallet. Exempelvis regleras säljarens ansvar för fel och försening i leveranser, vilka påföljder köparen kan få om säljaren inte håller vad han lovar etc. Allmänna leveransbestämmelser är utformade för köpeavtal mellan företag, vilket i praktiken innebär att parterna i regel är någorlunda jämstarka.

Det är viktigt att komma ihåg är att Allmänna leveransbestämmelser är avsedda att utgöra en del av parternas köpeavtal och att regeln inte kan bli gällande om inte parterna avtalat härom. Man bör därför uttryckligen hänvisa till de allmänna bestämmelser som man vill ska gälla mellan parterna direkt i sin offert.

Standardavtal och avtalsmallar bör alltid noggrant granskas igenom av parterna. Varje affärssituation bör behandlas som unik och det gäller att kontrollera om standardvillkoren verkligen är användbara i den aktuella avtalssituationen.

Allmänna leveransbestämmelser kan vara specifika för det egna företaget eller utgivna i mera standardiserad form, t.ex. av en branschorganisation. Man kan söka relevant branschorganisation för att erhålla dylika standardavtal/Allmänna leveransbestämmelser här. NL 09 (används ofta mellan Nordiska länder) och Orgalime S 2012 är framförallt framtagna för verkstadsindustrin men de har en generell karaktär och används även utanför branschen.

För mer information om dessa standardavtal och innehåll, se Teknikföretagens webbplats: här.

Förekomsten av standardiserade Allmänna leveransbestämmelser varierar kraftigt mellan olika länder. I länder som Sverige och Tyskland finns de i särskilt stor omfattning. Möjligheten för säljaren att i en ordinär exportaffär få köparen att acceptera Allmänna leveransbestämmelser som en del av köpeavtalet är oftast beroende av att bestämmelserna är kända eller så korta och begripliga att köparen kan sätta sig in i dem. För ordinära exportaffärer får man räkna med att endast ECE 188 och Orgalime kan vara internationellt kända.

För en mer djupgående genomgång av Allmänna leveransbestämmelser och presentation av centrala avtalsklausuler rekommenderas Business Swedens utbildningar: Förbättra din Export eller Export i praktiken för säljare.