Uppdaterad:

Utförsel till andra EU-länder

EU:s inre marknad medför att det i princip råder fri rörlighet för varor och tjänster mellan medlemsländerna. Det finns dock vissa saker att vara uppmärksam på.

Inom EU sker leveranser av varor utan tullkontroller. Varken importören eller exportören behöver då betala tull eller andra införselavgifter. Man behöver heller inte anmäla det till någon tullmyndighet i EU. Det gäller för varor som är i fri omsättning, det vill säga varor som man har införtullat eller tillverkat inom EU. Men det finns vissa begränsningar, varje EU-land ha rätt att stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa och säkerhet under vissa särskilda omständigheter, till exempel snus, försvarsmateriel och kvicksilver.

Bland annat Åland och Kanarieöarna tillhör EU:s tullunion men inte skatteunion. Vid utförsel till sådana områden ska man lämna in en exportdeklaration.

För en del varor gäller vissa restriktioner vid leveranser till andra EU-länder, till exempel krav på tillstånd. Restriktionerna får dock inte ge upphov till gränskontroller, se under rubriken utförselrestriktioner. Läs även om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen här och här.

När det gäller redovisning av internhandeln, läs avsnittet om intrastat i vänsterspalten.