Uppdaterad:

Leverantörsdeklaration

Det är inte alltid som det är tillverkaren av en produkt som är exportör. För att kunna använda frihandelsavtalet krävs att produkterna har ursprung och det är oftast tillverkaren av produkten som vet ifall reglerna är uppfyllda eller inte. Leverantörsdeklaration är ett intyg som används inom EU för att bevisa att varorna är ursprungsvaror och som ger stöd till exportören att i sin tur utfärda ett ursprungsintyg vid export från EU.

Leverantörsdeklaration är ett ursprungsintyg som används inom EU för att bevisa att produkterna eller insatsmaterialet har ursprung inom EU. Ifall din kund ber dig om en leverantörsdeklaration finns det två möjligheter för att kunna utfärda en sådan.

Ifall du bearbetar eller tillverkar produkten eller materialet måste du kontrollera att du uppfyller ursprungsregeln i respektive frihandelsavtal. För att undersöka ursprungsregeln för din produkt måste du ha ett HS-nummer för den produkt du levererar till din kund. Ifall du inte har ett HS-nummer för din produkt kan du kontakta Tullverket som kan ge dig vägledning i hur din vara klassificeras. Ursprungsreglerna finns i ursprungsprotokollen till de olika frihandelsavtalen och är uppdelade per HS-nummer. När du kontrollerat ifall din vara uppfyller ursprungsregeln fyller du i leverantörsdeklarationen. Ifall du inte uppfyller ursprungsregeln kan du antingen fylla i nej-rutan för respektive land som du inte uppfyller ursprungsregeln för eller så informerar du din kund om att du inte kan fylla i deklarationen eftersom du inte uppfyller ursprungsregeln. Det är viktigt att du kontrollerar ursprungsregeln i de olika avtalen innan du fyller i leverantörsdeklarationen. Ursprungsreglerna kan skilja sig åt mellan olika avtal.

Ifall du är återförsäljare och inte själv bearbetar produkten eller materialet måste du i din tur be din leverantör om en leverantörsdeklaration. Ifall din leverantör kan utfärda en leverantörsdeklaration till dig kan du också utfärda en åt din kund. Leverantörsdeklarationen som din leverantör utfärdar till dig används då som bevis för att styrka ursprunget.

Det räcker inte med att du vet att produkterna tillverkas inom EU, för att kunna utfärda en leverantörsdeklaration måste du ha bevis på att produkterna uppfyller ursprungsregeln i respektive frihandelsavtal. Beviset är antingen en leverantörsdeklaration från din leverantör eller en produktionskalkyl eller liknande om din produktion.

Länk till Business Swedens formulär för leverantörsdeklaration hittar du här.