Uppdaterad:

Leverantörsdeklaration

Det är inte alltid som det är tillverkaren av en produkt som är exportör. För att kunna använda frihandelsavtalet krävs att produkterna har ursprung och det är oftast tillverkaren av produkten som vet ifall reglerna är uppfyllda eller inte. Leverantörsdeklaration är ett intyg som används inom EU för att bevisa att varorna är ursprungsvaror och som ger stöd till exportören att i sin tur utfärda ett ursprungsintyg vid export från EU.

Leverantörsdeklaration är ett ursprungsintyg som används inom EU för att bevisa att produkterna eller insatsmaterialet har ursprung inom EU. Ifall din kund ber dig om en leverantörsdeklaration  så är du inte tvingad att göra det enligt lag, däremot så kan det kan stå i ditt avtal med kunden att då ska förse din kund med en leverantörsdeklaration. I leverantörsdeklarationen fyller du i uppgift om vilka frihandelsavtal som produkten som du levererar uppfyller ursprungsreglerna i. Innan du fyller i deklarationen att du uppfyller ursprungsreglerna med ett visst land måste du undersöka ursprungsregeln i just det avtalet.

För att undersöka ursprungsregeln för en produkt måste du ha HS-numret för den produkten. Ifall du inte har ett HS-nummer du kontakta Tullverket som kan ge dig vägledning i hur produkten klassificeras. Med hjälp av HS-numret kan du söka fram ursprungsregeln i de avtal du vill undersöka. Varje frihandelsavtal har sin uppsättning ursprungsregler och du måste undersöka regeln för samtliga avtal som du anger att du uppfyller reglerna i. För exempel på hur du undersöker om du uppfyller ursprungsregeln, läs i checklistan för frihandelsavtal.

Ifall du inte uppfyller ursprungsregeln i ett specifikt eller samtliga avtal kan du välja att fylla i nej-rutan för respektive land/länder eller att informera din kund om att du inte kan fylla i deklarationen eftersom du inte uppfyller ursprungsregeln. Det är viktigt att du kontrollerar ursprungsregeln i de olika avtalen innan du fyller i leverantörsdeklarationen. Ursprungsreglerna kan skilja sig åt mellan olika avtal.

Ifall du är återförsäljare och inte själv bearbetar produkten eller materialet måste du i din tur be din leverantör om en leverantörsdeklaration. Ifall din leverantör kan utfärda en leverantörsdeklaration till dig kan du också utfärda en åt din kund. Leverantörsdeklarationen som din leverantör utfärdar till dig används då som bevis för att styrka ursprunget.

Det räcker inte med att du vet att produkterna tillverkas inom EU, för att kunna utfärda en leverantörsdeklaration måste du ha bevis på att produkterna uppfyller ursprungsregeln i respektive frihandelsavtal. Beviset är antingen en leverantörsdeklaration från din leverantör eller en produktionskalkyl eller liknande om din produktion.   

Länk till Business Swedens formulär för leverantörsdeklaration hittar du här

Här finns en guide till hur du hanterar frågor om leverantörsdeklaration.