Uppdaterad:

Frihandelsguiden

Prenumerera för full tillgång till Frihandelsguiden.

Logga in Prenumerera

EU har frihandelsavtal med ett flertal länder. När du exporterar till de länderna finns förmåner som ditt företag kan utnyttja. Ett exempel är nedsättning av tull i importlandet. Vår Frihandelsguide innehåller all information du behöver för att ta del av förmånerna och för att undvika onödiga misstag.

onödiga-misstag-frihandel.png

Guiden som navigerar dig rätt

Din produkt måste var en ursprungsvara för att du ska få nedsatt tull. Varan måste ha sitt ursprung i EU (eller vissa andra länder) och ursprunget ska styrkas med ursprungsintyg eller leverantörsdeklaration. I Frihandelsguiden hittar du:

 • Ett sök- och filtreringsverktyg i ursprungsregler - Rule of Origin Tool (RoOT) - där det går enkelt går att hitta tillämplig ursprungsregel baserat på HS-nummer
  - I RoOT finns ursprungsreglerna för EU:s alla frihandelsavtal samlade.
  - I produktregelregistret söker du på en produktspecifik ursprungsregel genom att slå in HS-nummer, verktyget söker igenom alla avtal och visar din regel. Det går att välja mellan att hitta ursprungsregeln i ett, flera eller alla avtal samtidigt.
  -I artikelregistret går det att söka på generella reglerna i frihandelsavtalen och enkelt jämföra de. Exempelvis går det att undersöka kraven för ”helt framställda produkter” eller ”faktura-/ursprungsdeklarationens lydelse” mellan avtalen.

 • Fullständig beskrivning av ursprungsreglerna med basfakta om avtalen tillsammans med bearbetningsreglerna.

 • Många pedagogiska exempel på hur du räknar fram en produkts ursprungsstatus.

 • Utförlig information om ursprungsintygen som används för att få förmåner: varucertifikat EUR.1 och EUR-MED, fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration.

 • Instruktioner om hur en leverantörsdeklaration ser ut och hur du hanterar den.

 • Förklaring av begreppet kumulation av ursprung.

Informationen uppdateras kontinuerligt och priset för en helårsprenumeration är
3 000 kronor exkl. moms.

”Informationen i Frihandelsguiden är pedagogisk, uppdaterad och relevant. Vi på Valmet använder oss dagligen av guiden och den påverkar i stor utsträckning våra beslut på exportområdet.”

Helena Kohlström Ziegel, Head of Customs Logistics Valmet AB

Leverantörsdeklaration 

När du exporterar vidare till ett land utanför EU där det finns ett frihandelsavtal, vill varumottagaren ha en leverantörsdeklaration. Med det underlag kan de utfärda de ursprungsintyg som krävs, det innebär att de kan utnyttja tullförmånerna enligt frihandelsavtalet. Leverantörsdeklarationen är också nödvändig för material som används vid tillverkningen av en ny produkt. Så även om du är en leverantör av material eller varor till andra företag i Sverige eller i EU, kan du behöva känna till ursprungsreglerna.

Ladda ner kostnadsfritt

 • En guide för hur du som exportör hanterar ursprung hittar du här

 • Vår mall för långtidsleverantörsdeklaration

 • En guide för hur du hanterar förfrågan om leverantörsdeklaration

 • Vår mall för leverantörsdeklaration för icke-preferentiellt ursprung

 • Onlineutbildning i frihandelsregler

Brexit

Storbritannien är inte längre med i EU, men under övergångsperioden till och med 31 december 2020 kommer handel fungera som tidigare med undantag för export av varor under frihandel. Men vid import av varor med tullförmån enligt frihandelsavtalen måste Storbritannien acceptera det under övergångsperioden. Vid export från Storbritannien och för varor beroende av insatsvaror därifrån behöver inte importlandet acceptera det som tullförmån enligt frihandelsavtalet under övergångsperioden. Det kommer inte att upprättas någon lista över länder som accepterar Storbritannien som ursprungsland under övergångsperioden. Kommissionen har att skickat ut en ”verbal note” till EU:s frihandelsländer. De ville ha svar på om de kommer acceptera Storbritannien som ursprungsland under övergångsperioden. Endast Norge har svarat att de gör det.

Under övergångsperioden kommer inte varorna att nekas förmånsberättigade import till länderna. Ländernas tullverk ska istället vända sig till exportlandets tullverk för att göra en kontroll av ursprunget. Kommissionen har uppmanat EU:s medlemsländers tullverk att se varor från Storbritannien som ursprung EU under övergångsperioden. Exporttullverkets kontroll skickas sedan till importtullverket som vidtar åtgärd baserat på kontrollen (detta gäller inte Japan och Kanada som har andra regler för kontroll av ursprung). EU-kommissionen har publicerat ett meddelande till importörer om brexits eventuella betydelse för EU:s frihandelsavtal och varor med ursprung i EU. Läs meddelandet här.

Kommissionen har gett ut en vägledning (i punkt 4) för ursprung efter övergångsperioden och hur företag ska förhålla sig till ursprung för varor och ursprungsintyg från Storbritannien.

Hyr experthjälp

Om du tycker att det är krångligt med ursprungsregler och skulle vilja ha hjälp med att tolka reglerna som gäller för dina produkter kan du hyra en ursprungsexpert. Ursprungsexperten hjälper dig med att bedöma vilken regel som gäller för dina produkter och ger dig verktyg för hur du ska kunna skapa rutiner för ursprungshanteringen samt för att kunna upprätta en ursprungsregelkalkyl.

Kontakta gärna Anna Folkesson eller Mats Söderström här för mer information om ursprungskalkyler, leverantörsdeklaration och Frihandelsguiden.

Registrera dig på guiden
För att registrera dig på guiden måste du vara inloggad. Logga in eller Registrera ett konto