Uppdaterad:

EKN

Prenumerera för full tillgång till Skeppningshandboken.

Logga in Prenumerera

EKN (Exportkreditnämnden) har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt (garanti mot kundfordringar).