Uppdaterad:

1.5 Landspecifik information

Landspecifik-info-beskuren.jpg

När ni gör en analys över risker och möjligheter är det viktigt att ni väger in de landspecifika aspekterna. Grundläggande ansvaret för företaget är att följa den lagstiftning som finns i landet men många företag bedriver idag verksamhet i länder med stora politiska, sociala och miljömässiga utmaningar. På flera ställen saknas lagar eller system som skyddar bland annat miljön och de mänskliga rättigheterna och det är då viktigt att företaget inte bara följer rådande affärskultur utan tar ansvar och följer internationella riktlinjer för att på så sätt bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt.

För att få information om vilka utmaningar som finns i det specifika landet kan man ta hjälp av olika rapporter och statistik. Business Sweden har kompetens och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i flera högriskländer och vi kan ge information om risker och möjligheter i flera av de länder där vi har kontor. Kontakta gärna Business Swedens utlandskontor för mer information.

UD har utarbetat en webbutbildning om hållbart företagande som alla ambassader, utsända på Business Sweden samt Sidas personal i fält väntas genomföra senast 31 januari 2018. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för hållbart företagande bland alla utsända så att de tillsammans ska bli bättre på att stödja er som företag i ert hållbarhetsarbete utomlands.

Nedan ger vi förslag på rapporter och statistik inom hållbarhet som täcker in flera av världens länder. Mer information hittar ni även under respektive område till vänster.

Mänskliga rättigheter

Arbetsvillkor

Miljö

Antikorruption

Förebyggande åtgärder

  • Ha med landspecifika aspekter i er analys över risker och möjligheter. 

  • Ta hjälp av nationella och internationella vägledningsverktyg och rapporter.

  • Samarbeta och ha en dialog med organisationer och NGO:s i de länder ni är verksamma. Detta är särskilt viktigt i högriskländer.

  • Kontakta Business Sweden för att få information om risker och möjligheter i ett visst land.