Uppdaterad:

Ren betalning

De flesta betalningar i internationell handel sker som banköverföringar baserat på försäljning med ren betalning/öppen räkning. Det är enkelt, kostnaden är låg men kan vara riskabelt.

De flesta betalningar i internationell handel sker som banköverföringar baserat på försäljning med ren betalning/öppen räkning. Det är enkelt, kostnaden är låg men kan vara riskabelt.

Ren betalning är inte knuten till några villkor till skillnad från så kallade dokumentknutna betalningar som dokumentinkasso och remburs, vilka ställer krav på en motprestation.

Betalningarna sker nästan alltid via SWIFT, världens ledande leverantör av säkra finansiella meddelanden.

Ren betalning i efterskott rekommenderas när förutsättningarna är följande:

  •  Välkänd kund i utvecklat industriland

  •  Kundens betalningsförmåga är god

  •  Stabilt bank- och betalningssystem

I Business Swedens Skeppningshandbok finns mer information om vanligt förekommande kredittider i olika länder.