Uppdaterad:

Remburs

Remburs (Letter of Credit, L/C) är den säkraste betalningsformen efter förskott. Den bank som öppnar rembursen tar på sig ansvaret att betala ett visst belopp till säljaren om denne uppfyller rembursens villkor.

All handel mellan partnerna sker med dokument. Man kan säga att rembursen är en kombination av bankgaranti, betalningsuppdrag och finansieringsinstrument. Köparen ger sin bank i uppdrag att öppna rembursen.

Vid obekräftade remburser har säljaren inte kvar någon risk på köparen men däremot har säljaren en risk på köparens bank och land. Vid bekräftad remburs garanteras säljaren betalning från den svenska banken.

Remburserna styrs av Internationella Handelskammarens (ICC) rembursregler UCP 600. En remburs förlorar sitt värde om säljaren inte kan uppfylla rembursvillkoren, t ex att utfärda dokument med speciellt innehåll. Därför är det viktigt att säljaren alltid granskar remburstexten så snart de har erhållit rembursen och begär ändring om någon punkt inte kan uppfyllas. Be gärna om ett utkast/draft av rembursen redan innan den öppnas.

Remburs är många gånger att rekommendera vid en ny affärsförbindelse. Remburs passar också bra när köparens betalningsförmåga är svag, betalningen gäller stora belopp, varorna är specialtillverkade, köparen önskar en leverantörskredit eller vid export till länder med brist på utländsk valuta eller med osäker betalningsförmåga.

För mer djupgående information om remburser se Business Swedens Skeppningshandbok. Remburser och andra betalningsformer gås även mer noggrant igenom i vår utbildning Leveransvillkor och utlandsbetalningar och Export i praktiken för säljare

Skeppningshandbok_7-Credit_714x450_swe.png