Uppdaterad:

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso är en betalningsform där exportören kan ha säkerhet i varan tills de dokument bankerna förmedlar lämnas till köparen, mot betalning eller accept av växel.

Dokumentinkasso fungerar bäst och är säkrast vid sjötransporter med åtkomsthandlingen originalkonossement (Original B/L). Vid transport med flyg, lastbil eller järnväg kan fraktsedlarna ställas till köparens bank för att säkra varorna. Den utländska banken måste alltid rådfrågas om detta först.

Vid ett dokumentinkasso initierar säljaren betalningen genom att ge sin svenska bank ett skriftligt dokumentinkassouppdrag tillsammans med ett antal dokument. De vanligaste dokument är transportdokument och handelsfaktura. Exportörens bank skickar dokumenten till köparens bank som i sin tur överlämnar dem till köparen mot betalning (Documents against Payment  D/P, CAD) eller mot accepterande av växel (Documents against acceptance D/A).

Växeln är ett skuldebrev och är i dessa sammanhang dragen på ett visst antal dagar, vilket innebär att säljaren lämnar köparen en kredit. Om säljaren önskar ytterligare säkerhet kan köparens bank garantera växeln genom att teckna "aval" (avaliserad växel).

Skeppningshandbok_6-Collection_714x450_swe.png