Uppdaterad:

Rättsliga åtgärder och preskriptionstid

Påminnelse- och inkassorutiner

Betalningsfördröjningar är tyvärr vanliga vid försäljning på öppen kredit. Oavsett orsakerna till fördröjningarna är det mycket viktigt att ditt företag har en fungerande bevakningsrutin och kravrutiner, som effektivt tvingar köparna att betala i tid. För att kunna lyckas utan att störa kundrelationen behöver du känna till lokal praxis i respektive land. Om du vill veta mer kontakta exempelvis Intrum, tel. 08/616 77 00.

Om krav- och inkassoåtgärd inte leder till resultat kan rättsliga åtgärder vidtas. Normalt sker detta i den domstol där kunden finns, med målet att få en dom med förpliktelse för kunden att betala. Om kunden inte betalar frivilligt enligt domen kan du under vissa förutsättningar få domen verkställd genom myndighet i kundens land.

Preskriptionstid

Detta är tiden fram till dess att rätten till fordran, talan eller dylikt upphör. Det kan exempelvis vara ett betalningskrav, där borgenären måste kräva betalning från gäldenären inom en viss tid för att rätten ska fortsätta gälla.

För mer landspecifik information se Business Swedens Skeppningshandbok.