Uppdaterad:

Några goda råd

  • Betalningsvillkoret är ett viktigt säljargument

  • ”Rätt” betalningsvillkor kan underlätta en finansieringslösning

  • Ta ställning till vilka risker som kan accepteras och vilka risker som måste lyftas av

  • Kombinera betalningsvillkor och leveransvillkor på rätt sätt

  • Bevaka och uppdatera hela kundstocken årligen

  • Agera snabbt vid utebliven betalning.

  • Ta hänsyn till eventuella kostnader för risktäckning och finansiering redan i offerten