Uppdaterad:

Kreditinformation

Det bästa sättet att begränsa ditt eget risktagande i samband med exportförsäljning och undvika onödiga kreditförluster, är att ha rutin för kreditkontroll och att alltid veta vem du gör affärer med.

Det är också viktigt att arbeta aktivt med företagets kundfordringar genom att till exempel fastställa en kreditpolicy, ta ställning till vilka risker som kan accepteras och vilka risker som måste lyftas av, bevaka och uppdatera hela kundstocken årligen, välj betalningsvillkor utifrån aktuell risk och leveransvillkor och agera snabbt vid utebliven betalning.

Innan leverans sker till nya och okända kunder bör alltid deras kreditvärdighet liksom deras bakgrund kontrolleras. Dessutom visar erfarenheten att den övervägande delen av alla kreditförluster görs på befintliga kunder. Av denna anledning bör även dessa bevakas och kontrolleras med jämna mellanrum.

Tillgänglig kreditinformation varierar kraftigt från land till land. Tyvärr kan informationen vara ålderstigen och graden av tillförlitlighet därmed variera. Ett bra sätt att kontrollera företagen är att kontakta Business Swedens utlandskontor för vidare support.