Uppdaterad:

Utförselrestriktioner

I princip råder fri rörlighet för varor och tjänster mellan EU-länderna. Begränsningen ligger i att varje EU-land ha rätt att stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa och säkerhet under vissa omständigheter.

Den som ska föra ut en vara till ett annat EU-land och är osäker på de behöver tillstånd eller dylikt bör kontakta Business Sweden eller lämplig myndighet.

För en förteckning över varor som har restriktioner vid utförsel, se Skeppningshandboken (endast prenumeranter).