Uppdaterad:

Mervärdesskatt (moms)

Inom EU-länder kan företag under vissa förutsättningar sälja utan moms.

Vid försäljning av varor från en svensk momspliktig säljare till en momspliktig köpare i ett land inom EU:s mervärdesskatteområde ska företag sälja utan moms under förutsättning att:

  • varorna fysiskt lämnar Sverige

  • varorna är avsedd för köparens verksamhet

  • både säljarens och köparens momsregistreringsnummer framgår i fakturan

  • skälet till momsfrihet framgår i fakturan, till exempel "Intra-EU supply" eller "Reverse charge".

Du måste kunna styrka exporterten och bevisa hur och när varan transporterats från Sverige. Det gäller oavsett om köparen eller säljaren är ansvarig för transporten. Du måste kunna bevisa exporten på rätt sätt. På Skatteverkets hemsida definieras vilka krav de ställer beroende på om köparen eller säljaren är ansvarig för transporten.

Vid försäljning till kunder som inte är momsregistrerade till exempel privatpersoner, ska säljaren vara momsregistrerad i mottagarlandet om den sammanlagda försäljningen överstiger omsättningströskeln. EU-länderna bestämmer sina beloppsgränser för omsättningströsklarna. Om inte beloppsgränsen överskrids eller om man inte är momsregistrerad i landet ska man debitera svensk moms.

Nya transportmedel och punktskattepliktiga varor omfattas alltså inte av omsättningströsklarna. De ska beskattas med moms i det land där de ska konsumeras. Man ska inte ta ut moms i Sverige om man säljer nya transportmedel till en kund i ett annat EU-land och varan transporteras dit. Om köparen saknar momsregistreringsnummer ska du anmäla försäljningen till Skatteverket.

Mervärdesskattedeklaration

Företag ska redovisa momsen i en mervärdesskattedeklaration (SKV 4700).

Ytterligare detaljer om mervärdeskattedeklarationen finns här.

Periodiska sammanställningar

Företag som levererar varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning (SKV 5740) över sina leveranser. Den periodiska sammanställningen ska lämnas för varje kalendermånad.

Företag som säljer tjänster momsfritt enligt huvudregeln till momsregistrerade köpare i ett annat EU-land ska rapportera värdet av tjänsterna i en periodisk sammanställning varje kalenderkvartal. Den som bara ska lämna uppgifter för tjänster får göra det varje kalendermånad. Företag som säljer både varor och tjänster momsfritt till köpare inom EU ska rapportera försäljningarna i samma periodiska sammanställning varje kalendermånad.

Ytterligare detaljer om moms vid utförsel av varor till andra EU-länder återfinns på Skatteverkets webbplats. Detaljer om försäljning av tjänster till andra EU-länder återfinns här.