Uppdaterad:

Intrastat

Intrastat är EU statistiksystemet för att få information om in- och utförsel från företag.

Svenska företag som levererar varor till andra EU-länder för minst 4 500 000 kronor per år ska redovisa utförseln till Intrastat. Uppgifterna lämnas elektroniskt. Företag som är uppgiftsskyldiga kan lämna uppgifterna på SCB:s hemsida.

Exempel på intrastatdokument:

Intrastat20Bild.png