Uppdaterad:

Dokumentkrav

Vid utförsel av varor mellan EU-länder utfärdar företag en faktura förutom transportdokument. Oftast behöver företag inga andra dokument.

a) Faktura

Oftast behövs endast en faktura som leverantöre utfärdar. Eftersom man inte behöver visa upp varan för någon tullmyndighet kan den skickas direkt till mottagaren. Här kan ni se uppgifter en faktura inom EU ska innehålla.

b) Elektroniskt administrativt dokument - För punktskattepliktiga varor

EU använder det datoriserade system EMCS (Excise Movement and Control System) för vissa punktskattepliktiga varor. När förflyttning av sådan varor sker ska avsändaren lämna EMCS till Skatteverket. Ytterligare upplysning om dessa regler lämnas av Skattekontoret i Ludvika.

c) T2L och T2LF - Bevis på att varor har gemenskapsstatus  

Ett T2L och T2LF använder du för att styrka att dina varor har unionsstatus om de tillfälligt lämnar EU. Till exempel om varorna fraktas på ett fartyg som passerar tredje land visar intygen att varorna inte ska införtullas när de anländer tilbaka till EU.

d) Övriga dokument

För vissa andra varor kan krav på dokument förekomma. Det får dock inte medföra någon gränskontroll. Exempel på sådant dokument är leverantörsdeklartioner.