Uppdaterad:

Tullproceduren i Sverige

Här följer en kortfattad information om de tullformaliteter som gäller i Sverige när man skickar varor till länder utanför EU.

För att kunna exportera en vara måste exportören:

  • Skaffa ett Eori-nummer

Ett EORI-nummer måste exportören ha för att kunna exportera. Det är ett registreringsnummer för att kunna göra tullrelaterade ärenden inom EU. Numret ansöker man om hos Tullverket.

  • Klassificera varan

Du måste ha en varukod för varan du ska exportera. Alla varor klassificeras med en varukod. Varukoden styr bland annat importavgifter, importkrav och andra bestämmelser.

  • Göra en exportdeklaration

När man skickar en vara till ett tredje land måste man anmäla det till Tullverket. Det sker via en exportdeklaration. I en exportdeklaration berättar ni för Tullverket bland annat, vad och vart ni ska skicka varan samt värdet på det.

Du kan antingen lämna exportdeklarationen själva eller låta ett ombud till exempel din speditör göra det. De flesta företag använder ett ombud.

  • Kontrollera exportförbud och annan exportreglering

Nästan alla varor får exporteras från Sverige utan särskilda restriktioner. Det finns dock vissa undantag. Läs mer i Skeppningshandboken (prenumerationstjänst) under fliken exportrestriktioner.

Sprit, tobak och vissa energiprodukter

Vid export av vissa punktskattebelagda varor (sprit, tobak och vissa energiprodukter) ska ett elektroniskt administrativt dokument lämnas till Skatteverket. Punktskattepliktiga varor definieras på sid 29 - 31 i Skatteverkets Handledning för punktskatter 2013 samt i Skatteverkets punktskattebroschyrer. För ytterligare information, kontakta Skattekontoret i Ludvika.

För tullproceduren vid export och annat att tänka på vid export redogörs på Tullverkets hemsida.