Uppdaterad:

Mervärdesskatt (Moms)

Vid export av varor till länder utanför EU ska ingen moms debiteras. Vid importen tillkommer oftast importmoms vid införtullningen.

Moms ska inte debiteras vid export av varor till tredje land och områden utanför EU:s skatteunion. Detta gäller även om debiteringen sker till ett företag i Sverige. Exportören har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt. Leverans av varor till en fysisk person i tredje land räknas också som export.

Vid export ska säljaren styrka att varan är levererad utanför EU. Dokumentation kan exempelvis vara fakturan i kombination med exportdeklarationen i kombination med införselhandlingen från importlandet.

Det finns ytterligare information och fördjupning:

  • Försäljning till en fysisk person, bosatt utanför EU:s mervärdesskatte område, finnas här och i broshyren "How to recover value added tax on goods bought in Sweden" (SKV 559).

  • Styrkandet av exporten i avsnitt 9.8 i Skatteverkets Handledning för mervärdesskatt.

  • Detaljer om moms vid export av varor och försäljning av tjänster till länder utanför EU:s mervärdesskatteområde finns på Skatteverkets webbplats.