Uppdaterad:

Exportrestriktioner & sanktioner

För de flesta varor gäller inga exportrestriktioner vid export från EU. De varor som har exportrestriktioner kan indelas i två kategorier:

  • Restriktioner vid export av varor till vissa länder (exempelvis Iran och Syrien)

  • Restriktioner vid export av vissa varuslag (exempelvis försvarsmateriel, kvicksilver och produkter med dubbla användningsområden)

För mer information se Skeppningshandboken och Tullverkets Import- och exportföreskrifter.

Observera att många företag även måste ta hänsyn till andra länders lagstiftning om exportkontroll, till exempel USA:s. Sveriges Exportkontrollförening är ett forum för utbyte av information och erfarenheter på exportkontrollområdet. Läs mer på föreningens webbplats, som bland annat innehåller länkar till USA:s lagstiftning på detta område. Se även USA:s regler för re-export.