Uppdaterad:

Ledningssystem

Ledningssystem är ett stöd för att införa och upprätthålla effektiva processer samt för att leda, styra och förbättra företagets/organisationens verksamhet. De största områdena inom ledningssystem är Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 14001. Det finns även standarder för ledningssystem som riktar in sig mot specifika branscher.

Ledningssystemen fokuserar på de krav ett kvalitetsledningssystem ställer på en organisation som vill visa sin förmåga att uppfylla kundernas krav och öka kundnyttan. Det är möjligt att certifiera sig mot vissa av dessa standarder.

Mer information om olika ledningssystem finns här.