Uppdaterad:

Standarder

Standarder främjar handel över gränserna och underlättar för företag att exportera. I dagens globaliserade värld behövs standarder som förenar över branscher och landsgränser och som i sin tur skapar enhetliga riktlinjer, enklare rutiner, billigare flöden och höjd kvalitet.

Sökning efter svenska, europeiska eller internationella standarder kan göras på Swedish Standards Institutes hemsida (SIS). Där kan man även orientera sig om vilka standardiseringsprojekt som pågår.

De standarder som beställts och godkänts av EU Kommissionen för att ge exempel på hur EG-direktivens säkerhetskrav kan uppfyllas kallas för Harmoniserade Europastandarder och ger s.k. presumtion att EG-direktivets krav uppfylls. Listor över harmoniserade standarder finns bland annat på EU-kommissionens hemsida.

När det gäller att skaffa utländska standarder i olika länder kan man söka via de nationella standardiseringsorganens hemsidor. Adresser till dessa standardiseringsorgan tillhandahålls av ISO respektive IEC.

Vill man ha hjälp med att söka efter andra länders standarder kan man kontakta SIS, Swedish Standards Institute, tel 08-555 523 10, som även säljer många andra länders standarder.