Uppdaterad:

CE-märkning

CE-märkningen är en viktig del av EU:s produktlagstiftning och omfattar bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning mm. CE-märkningen handlar om säkerhet och har mindre med produktens kvalitet, funktion eller prestanda att göra.

Genom att CE-märka produkten, garanterar/intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Den kan då marknadsföras på den gemensamma marknaden.

Det är cirka 25 varugrupper som berörs av CE-märkningskravet. Läs mer på EU-kommissionens webbplats om CE-märkning och vilka EG-direktiv som kräver sådan märkning samt vilka harmoniserade standarder som kan åberopas. Utan märket får sådana produkter inte säljas.