Uppdaterad:

Några goda råd

Nedan följer en checklista med frågeställningar, inom området för produktkrav, som man som företagare bör ha arbetat sig igenom inför en exportsatsning:

Produkt

  • Identifiera produktens risker och ev modifiera design

  • Undersöka produktkraven (säkerhet, miljö etc) branschpraxis och kundönskemål på aktuell marknad.

  • Kvalitetskontroll av eget arbete respektive av inköpta delar

  • Hålla sig á-jour med kraven i olika kundländer

Märknings- eller certifieringskrav

  • Dokumentation att produktsäkerheten är uppfylld

  • Förpackningsregler (märkning, återvinning etc)

  • Vad kräver kunderna i form av ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, etc

  • Översättning av instruktioner och varningstexter

  • Vilka dokumentkrav står i betalningsvillkoren

Försäkringar

  • Se över försäkringsskyddet/ produktansvaret