Uppdaterad:

Tillräcklig bearbetning eller behandling

En vara anses tillräckligt bearbetad om de material som används i tillverkningen genomgår så kallad "tillräcklig bearbetning". Vad "tillräcklig bearbetning eller behandling" innebär framgår av ursprungsreglerna av bearbetningslistan i respektive avtal. Reglerna är olika beroende på vilken produkt det gäller. I listan är produktslagen uppställda i HS-nummerordning.

Bland alla de olika bearbetningsreglerna är två huvudtyper av metoder vanliga att definiera tillräcklig bearbetning eller behandling. Den ena metoden går ut på att en minsta värdeökning måste ske för att bearbetningen skall anses vara tillräcklig. Se exempel nedan.

Den så kallade nummerväxlingsregeln går ut på att en tillräckligt stor förändring av de använda icke-ursprungsmaterialens beskaffenhet ska ske genom den utförda bearbetningen. Villkoret definierar vilket varuslag som tillverkningen får respektive inte får utgå ifrån. Se exempel nedan.

Procentregel eller värdeökningsregel
Vid tillverkning av en transportlåda av plast får det använda materialets (plastens) värde inte överstiga 50% av produktens pris fritt fabrik (priset ex. works). Begräsningen av kostnaden för material avser egentligen icke-ursprungsmaterial, material med ursprung EU får användas i hur stor utsträckning som helst men allt material anses vara icke-ursprungsmaterial till dess att motsatsen bevisats (med hjälp av en leverantörsdeklaration).

Nummerväxlingsregeln
För att en järnspik ska anses vara tillräckligt bearbetad eller behandlad måste insatsmaterialet klassificeras på ett annat HS-nummer än HS-numret för järnspik. Järnspik klassificeras på HS-nummer 7317. Ifall spiken tillverkas av järntråd (klassificeras på HS 7217) uppfylls ursprungsregeln eftersom 7217 är på ett annat HS-nummer än järnspikens HS-nummer (7317).

Mer information om reglerna kring tillräcklig bearbetning finns i Frihandelsguiden.