Uppdaterad:

Ursprungsregler

För att kunna få den tullfrihet som erbjuds i de olika frihandelsavtalen måste varorna anses ha ursprung inom EU och uppfylla ursprungsreglerna i respektive frihandelsavtal.

Vad är en ursprungsvara?
Att en vara är en ursprungsvara innebär att den har ursprung i EU enligt ursprungsreglerna i det aktuella avtalet.

Huvudreglerna för att en vara ska anses ha ursprung är att den antingen är "helt framställd" eller att den genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling inom EU.

Helt framställda produkterÄr framförallt naturliga råvaror så som mineraler, djur och vegetabiliska produkter som skördats där. Exempelvis timmer som avverkats i ett EU-land betraktas som ”helt framställt" i EU.

Tillräcklig bearbetning eller behandling. Med "tillräckligt bearbetad eller behandlad produkt" innebär att tillverkningen inom EU anses vara tillräcklig enligt ursprungsreglerna i det aktuella frihandelsavtalet.

Mer information om ursprungregler finns i Frihandelsguiden.