Uppdaterad:

Varucertifikatet A.TR.

EU och Turkiet har ett avtal om en tullunion. Tullunionen innebär att varor som är i fri omsättning i Turkiet kan importeras tullfritt till EU och vice versa.

Med fri omsättning innebär att produkterna är införtullade och att alla skatter och avgifter är betalda. Produkterna kan alltså från början ha importerats från exempelvis Asien men så länge importören i Turkiet har betalat tullar för varorna i Turkiet går det att importera samma varor till EU utan att betala tull.

Tullunionen omfattar de flesta industrivaror men dock inte jordbruksvaror. För att bevisa att varorna är i fri omsättning används ett varucertifikat A.TR. Certifikatet utfärdas av Tullverket eller ifall företaget har regelbunden export till Turkiet kan de ansöka om tillstånd från Tullverket att själva utfärda sina certifikat med en egen stämpel.

Blanketter för A.TR.-certifikat säljs av Lamanica Logistikservice.

Exempel på ett A.TR. utfärdat av exportören själv enligt det "förenklade
förfarandet":

atr.JPG